Ondertekening koopovereenkomst voormalige kistenfabriek Maasland

Gemeente Midden Delfland

Maasland 17.11.2017 - Vrijdag ondertekende wethouder Piet Houtenbos de koopovereenkomst met de huidige eigenaar van de locatie kistenfabriek,

de heer Alexander Bouhuisen. De voormalige kistenfabriek aan de Oude Veiling in Maasland staat al geruime tijd grotendeels leeg. De gebouwen zijn sterk verouderd en ontsieren de entree van het dorp. Met de aankoop en directe sloop komt daar een eind aan. De gemeente wil op deze plek een invulling die past bij het groene en recreatieve karakter van Midden-Delfland.

Maaslandse Poort

Het gebied rond de Oude Veiling, de ‘Maaslandse Poort’, heeft nu nog een rommelige aanblik en is voor bezoekers niet uitnodigend. Deze entree zou juist positief moeten bijdragen aan het recreatieve gebruik van Midden-Delfland. Bezoekers kunnen er parkeren en in de omgeving recreëren. Van oudsher lopen hier water- en wegverbindingen tussen het historische centrum van Maassluis, Maasland en de groene polders van Midden-Delfland. De gemeente wil dit knooppunt verder ontwikkelen als een toeristisch en recreatief transferium. Dat is vorig jaar vastgelegd in het Ontwikkelingskader Maaslandse Poort. Zij hoopt door de aankoop een impuls te geven aan dit toekomstbeeld.

Planning

De sloop van de loodsen en het verwijderen van de bestrating vindt nog voor het eind van dit jaar plaats. In januari start de bodemsanering van het terrein. De gemeente Midden-Delfland werkt in de tussentijd aan een plan voor een succesvolle ontwikkeling van het gebied. Geïnteresseerden met een goed en haalbaar initiatief kunnen zich melden bij de projectleider van de gemeente via 015 3804 290 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl