Onderzoek naar tijdelijke flexwoningen in pand Madeweg

College Westland

Westland 07.06.2019 - Op 29 maart heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld over locaties voor flexwonen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
De CDA Westland fractie is verheugd dat het college een eerste locatie voor het realiseren van flexwonen heeft gevonden in ’s-Gravenzande en nu een aantal panden in verschillende dorpen heeft aangewezen die kunnen worden gebruikt als pauzewoning.

Op twee locaties staan er panden geruime tijd leeg die wat onze fractie betreft geschikt zijn voor de realisatie van opnieuw een flink aantal flexwoningen. Het betreft het voormalige schoolgebouw van ISW aan de Madeweg en de onderste laag van Woerdblok aan de zijde van de Grote Woerdlaan.

Nog geen duidelijkheid over verplaatsing Lidl aan de Madeweg

Vraag 1
Kan het college onderzoeken of het mogelijk is dat deze panden ( Voormalige schoolgebouw van ISW aan de Madeweg en de onderste laag van Woerdblok aan de zijde van de Grote Woerdlaan) worden aangewend voor het realiseren van flexwoningen? 

Antwoord 1
Ja. Het college is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om de ISW-school (exclusief de gymzaal) tijdelijk in te richten en om te vormen tot een twaalftal tijdelijke flexwoningen.

Het pand van Woerdblok aan de zijde van de Grote Woerd is eigendom van woningcorporatie Arcade. Gemeente is dus geen eigenaar en de corporatie bepaalt zelf wat zij met dit pand van plan is. Navraag leert dat de plint inmiddels is verhuurd.