Rotterdam Cool Port: haven ontmoet greenports

Provincie Zuid Holland

Rotterdam 15.10.2015 - De provincie Zuid-Holland is al jaren een drijvende kracht achter het moderniseren van de verslogistiek. Rotterdam Cool Port is een te realiseren

koel- en vriescluster in de Waal-Eemhaven, waarvan nu besloten is dat het er komt. De provincie steekt €10 miljoen in het project.

Verwachting

Voor bederfelijke goederen zijn conditionering en een snelle verplaatsing cruciaal. De verwachting is dat Rotterdam Cool Port zich dankzij uitstekende voorzieningen en dito multimodale achterlandverbindingen zal ontwikkelen tot een mondiale draaischijf voor versproducten.

Vervoerders profiteren van een rijk scala aan mogelijkheden op het gebied van spoor, binnenvaart en kustvaart. Grote versstromen uit binnen- en buitenland zullen in Rotterdam Cool Port samenkomen, worden bewerkt en grotendeels doorgevoerd naar bestemmingen elders in Europa. De uitstekende bereikbaarheid draagt niet alleen bij aan de efficiëntie van het cluster, maar ook aan zijn duur­zaamheid. Rotterdam is voor veel rederijen de eerste haven die zij aandoen in Europa, dat zal de positie van Rotterdam Cool Port versterken.

Investering

De ontwikkeling van Rotterdam Cool Port is cruciaal voor de ontwikkeling van Rotterdam als draaischijf voor het versvervoer, maar ook voor de toekomst van de (glas)tuinbouw, geconcentreerd in 4 Zuid-Hollandse greenports. Daarom investeert de provincie Zuid-Holland mee voor €10 miljoen (zogeheten ‘FES-middelen’) aan randvoorwaarden en gedeelde faciliteiten rondom het terrein en in het logistieke systeem dat Rotterdam Cool Port aantakt op de regio, waaronder de greenport Westland-Oostland.

Eerste terminal in 2017

Het cluster gaat van start met een ultramoderne koel- en vriesloods, waarin Kloosterboer en het Havenbedrijf Rotterdam investeren. De verwachting is dat de versterminal in het eerste kwartaal van 2017 operationeel is. De bouw start begin 2016.

De bedrijfsactiviteiten zijn:

op- en overslag van koel- en vrieslading in zelfkoelende containers (‘reefer containers’)

voedselinspectie opslag van lege containers

Naar verwachting werken er in Rotterdam Cool Port al in 2017 circa 100 mensen.

Economisch beleid provincie

De Zuid-Hollandse economie is goed voor circa 21% van het Bruto Nationaal Product. De belangrijkste economische sectoren van Zuid-Holland zijn het Rotterdamse haven- en industriecomplex en de greenports. De provincie stimuleert deze sectoren door innovatie en kennisuitwisseling te bevorderen. De grootste kansen liggen daarbij op het gebied van sectoroverschrijdende samenwerking.

De Zuid-Hollandse economie maakt een transitie door. Het Rotterdamse havengebied verandert van een klassieke haveneconomie in een kennisintensief complex, gebaseerd op (informatie)technologie, groene grondstoffen en slimme diensten. De tuinbouwsector vernieuwt en verduurzaamt, om zijn positie als grootste productie- en handelscentrum van versproducten ter wereld te behouden. Mede dankzij de hoogwaardige kennisinfrastructuur en zakelijke dienstverlening raken de haven en de tuinbouw steeds meer verknoopt. Op het snijvlak van beide sectoren ontstaan steeds meer nieuwe economische activiteiten.

Economische topregio

De provincie wil samen met andere overheden, ondernemers en kennisinstellingen Zuid-Holland als economische topregio verder versterken en daartoe de kennisinfrastructuur en innovatiekracht versterken, groei en vernieuwing van het bedrijfsleven stimuleren. De transitie kenmerkt zich door een toenemende aanwending van hernieuwbare grondstoffen en een zuiniger energie- en ruimtegebruik.