Schot in ontwikkeling nieuwbouw bij oude Dalton Mavo

Gemeente Westland

Naaldwijk 25.03.2019 - De gemeente Westland en Specht Bouw B.V. hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het perceel van de voormalige Dalton Mavo aan de Geestweg in Naaldwijk.

In een overeenkomst zijn de randvoorwaarden voor realisatie van de woningbouw op dit perceel vastgelegd. Wethouder Cobie Gardien (Ruimtelijke ordening) is opgelucht. “Eindelijk is er zicht op een ontwikkeling op deze locatie. Nadat de ruimtelijke procedure is doorlopen, kan sloop van de oude mavo in gang worden gezet.”

Opnieuw collegevragen inzake gebouw oude Dalton Mavo

Specht Bouw B.V. is voornemens om op het perceel acht grondgebonden woningen en dertig appartementen te realiseren, waarvan veertien sociale huurappartementen. Omwonenden en betrokkenen worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar Specht Bouw B.V. de plannen en planning toelicht.

Voordat de eerste schop de grond in kan, moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. De maatschappelijke bestemming die nu op het perceel rust, moet worden omgezet in een woonbestemming. Een procedure die, als alles voorspoedig verloopt, ongeveer een jaar in beslag neemt.