Stand van zaken vermogens van huurders en woningbezitters

CBS

Nederland 19.10.2021 - Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de schillen tussen de vermogens van huurders en woningbezitters en kwam tot de volgende conclusie.


Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen exclusief eigen woning van € 36.300. Dat is 14 keer zoveel als huishoudens met een huurwoning, hun doorsnee vermogen bedroeg 2,6 duizend euro. Het doorsnee vermogen van huurders is sinds 2013 nauwelijks veranderd, dat van woningeigenaren is vanaf 2013 met 10,5 duizend euro toegenomen. Het betreft vermogen exclusief de eigen woning en de eventueel bijbehorende hypotheekschuld.

Huurders wel financieel bezit, maar vrijwel geen ander vermogen
Bijna alle huishoudens beschikten in 2020 over financiële bezittingen. De financiële bezittingen van kopers waren in doorsnee hoger dan van huurders; respectievelijk 30,6 duizend euro en 4,6 duizend euro. Huishoudens met een huurwoning hadden naast financiële bezittingen nauwelijks andere vormen van vermogen. Van de huishoudens met een eigen woning had bijna een derde ook andere bezittingen, zoals bedrijfsvermogen en overig onroerend goed.

De financiële bezittingen van huurders zijn nagenoeg gelijk gebleven in de afgelopen tien jaar, de financiële bezittingen en het bedrijfsvermogen van woningeigenaren zijn toegenomen in die periode.

Zes op de tien huurders hebben geen of nauwelijks vermogen
Zo’n 2 miljoen huishoudens met een huurwoning hadden geen vermogen of een klein vermogen van 0 tot 5 duizend euro. Dit is bijna 60 procent van alle huurders en een kwart van alle Nederlandse huishoudens. Onder de huishoudens met een eigen woning had 18 procent een laag vermogen.

5 procent van de huurders had een vermogen van 100 duizend euro of meer. Onder huishoudens met een eigen woning is die groep vijf keer zo groot (27 procent).

Hoogste vermogen bij ouderen
Jonge huishoudens hebben vaak weinig vermogen of zelfs schulden. Vermogen wordt pas opgebouwd in de loop der jaren. De hoogste vermogens zijn te vinden bij 65-plussers. Het doorsnee vermogen van huurders van 65 tot 75 jaar is 7,7 duizend euro, 75-plussers hebben een vermogen van 18,5 duizend euro. Voor kopers (65-plus) ligt dit op 52 duizend euro. In alle leeftijdsgroepen hebben woningeigenaren hogere vermogens dan huurders.

Jongeren minder en ouderen vaker een eigen woning
Op 1 januari 2020 waren er 7,9 miljoen huishoudens in Nederland. Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden een eigen woning. Jongere huishoudens (tot 25 jaar) en oudere huishoudens (75 jaar of ouder) hadden vaker een huurwoning. In 2020 woonde 93 procent van de jonge huishoudens in een huurwoning. In de leeftijd 25 tot 35 jaar was het aandeel huurders bijna 60 procent, tegen 35 procent van de 35- tot 75-jarigen. Van de 75-plus-huishoudens had de helft een huurwoning.

Het woningbezit onder 55-plussers is vanaf 2011 fors gestegen, terwijl huishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 45 jaar juist minder vaak in een eigen huis wonen.

Reacties (5 reacties geplaatst)

De huur huizen worden ook niet onderhouden als er wat is en je belt voor een repetitie zeggen ze ook los het zelf maar op het zit niet in het service pakket. Wij zitten in een hoekwoning die heel slecht geïsoleerd is en hebben een gas verbruik van een vrijstaande woning en arcade doet er niets aan.

En men vergeet dat woningbezitters een hogere buffer aan spaargeld moeten aanhouden omdat ze de onderhoudskosten van hun eigen woning zelf moeten dragen.

Wij hebben vroeger geleerd zuinig te leven en te sparen voor grote uitgaven. Dus na de koop van ons huis de eerste 6 jaar niet op vakantie, eerst de top van de hypotheek afbetalen. Nu we het wat makkelijker krijgen worden we gestraft. De meeste mensen die altijd hebben gehuurd hebben ook genoten van het geld dat zij niet aan onderhoud van hun huis hoefde te betalen. En nu maar klagen.

Was het maar zo'n feestje. Maar je hebt kleine leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken.

Mooi stukje hoor. Het cbs vergeet echter te melden dat woningbezitters aan alle kanten worden geplukt om sociale huur mogelijk te maken….

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.