Strijdigheid over kappen en bouwen in Poeldijk!

Natuurpunt Westland

Poeldijk 25.06.2019 - De gemeente heeft vergunning verleend voor het kappen van 95 bomen aan de Boerstraat in verband met de nieuwbouw van Kreken 2.

Natuurpunt Westland heeft hierover na onderzoek het volgende te melden;

'De te kappen bomen waar over wordt gesproken bestaan deels uit els, berk, essen waarvan een deel essentaksterfte heeft volgens de gemeente (geen dood hout geconstateerd), ook staan er veel Leylandii coniferen, populieren en er zijn struiken. Niet geconstateerd is bij snelle waarneming, dat de bomen er slecht voor staan. Voor kap van gemeentebomen  is altijd een vergunning nodig. En er moet worden voldaan aan de Wet Natuurbescherming, zeker in het broedseizoen. Het gebied is Westlandse Zoom en kassen wijken er voor woningbouw. De Kreken worden wel duurzaam, maar niet Natuurinclusief gebouwd en dat is een gemiste kans.

Kreken fase 2 omvat ca. 495 woningen. Uitgaande van hoeveel bomen Westland de afgelopen jaren per inwoner plant, dat is slechts ca. 0,3 dan zouden er in die wijk bij 2.8 bewoners per huis ca. 462 bomen moeten komen en het zijn vooral dunne jonge bomen, het duurt 20 jaar voor het wat is. Veel te weinig natuurlijk! Hoeveel bomen echt worden geplant staat niet in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan bevat trouwens veel meer huizen dan in het oorspronkelijke (Poeldijk Westhof), dus is er ook minder ruimte voor groen!

In het plan komt 1.88 ha water en 6.1 ha groen. Dat groen zijn grasstroken, struikjes, slootkanten en een geluidwal. Daarin komen de bomen te staan en wat men meestal doet is tussen geparkeerde auto's bomen planten. De bestaande kreek blijft. Voor gebruiksgroen noemt men het ''Landelijk krekenpark (de oude Kreek) en het Heuvelpark'' Dat klinkt fantastisch, maar reken u niet rijk. Het heuvelpark is een geluidwal tegen het ABC terrein. 

De Noord-Zuid scheg is een verbindingsweg met groenstroken. Men noemt het '' via riante hoofdwegen thuiskomen! Ja, ze presenteren altijd veel creativiteit, mooie voorstelling van zaken en humor als je een bestemmingsplan leest, maar de realiteit is vaak anders!

Omdat dit woongebied tegen twee zeer drukke geluidsgebieden ligt, het ABC en de Nieuweweg, zou je verwachten dat ze juist extra brede en dichte groenbuffers maken, maar dat gebeurt niet.

Bedenk dat de oude situatie ook veel water en groen bevatte. Dus een eventuele uitbreiding is beperkt en men communiceert nooit het verschil van oud naar nieuw want dat klinkt niet lekker.

En dan nog is het van belang dat er een echt parkje in de wijk komt. Jammer is dat het speelveldje niet buiten het plan is gehouden zodat het zijn functie kan behouden, maar ja parkjes en speelveldjes vind men niet zo belangrijk, nieuwbouwwijken hebben dat al lang niet meer. Jammer want het is sociaal ook heel belangrijk. En om een ingericht speelveldje op te offeren is natuurlijk niet slim.

Het is onzin te stellen dat de 95 bomen die worden gekapt in de woonwijk terug komen met 180 stuks en het kappen dus zo wordt gecompenseerd. Waar Coen die 180 op baseert weet ik niet. Dit college hanteert niet de regel van het vorige college, 1 kappen = 2 terugplanten; overigens deden ze dat meestal niet.

Dit heeft verder ook niets met elkaar te maken. Die 95 bomen moeten gewoon apart worden gecompenseerd. Doen ze dat niet, dan heeft Westland weer 95 bomen minder.

In een bestemmingsplan zitten altijd onderdelen als woningen, soms sociale bouw, wegen, parkeerstroken, groen (bomen, gras en soms wat perkjes en dan water (Water betreft eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland)

Westland is niet voor niets de minst groene gemeente omdat er in de bebouwde kom zo ontzettend weinig groen is (en bomen) zijn. 

Die grote bomen van het speelveldje en daar vlak bij, moeten dus ergens anders worden gecompenseerd. Wil men dat goed doen, dan is dat niet 1 voor 1, maar moet je ecologische waarde meten en dat betekent dat een volwassen boom, afhankelijk van de soort, tussen een paar honderd tot wel 2000 jonge aanplant nodig heeft. Een jonge boom heeft vaak 20 tot 40 jaar nodig om volwassen te worden en waarde te hebben voor ecologie, voor vogels en biodiversiteit. 

Helaas heeft de gemeente nog geen goed groenbeleid, en dat betekent dat het groen en dus ook bomen, altijd het onderspit delven. Ze doen wel alsof het allemaal groen en glorie is, maar dat is niet zo. Ook de regel van het vorige college 1 kappen en 2 terug planten heeft men dus vaak niet uitgevoerd. Meestal heeft men het compenseren verrekend met het aantal toch al te planten nieuwe bomen in een nieuwe woonwijk. En het was gelijk een leuke bezuiniging. Deze slinkse vorm van list en bedrog heeft er toe geleidt dat het aantal bomen per inwoner niet meer, maar minder is geworden. Correcte cijfers geeft de gemeente niet meer. 

Natuur-Westland hamert er al jaren op bij de gemeente (en de raad) om in het bestemmingsplan meer groen op te nemen en een goed beleid te ontwikkelen voor natuur, groen en bomen. Bestemmingsplannen moeten ''natuurinclusief'' worden zodat elk bouwwerk en elke woonwijk een gezonde omgeving wordt. Wonen en natuur moeten samengaan om een gezonde woonwijk te realiseren. Alles vol plempen met zoveel mogelijk steen en asfalt is nooit een gezonde oplossing. Niet voor mensen en niet voor dieren.

Als de raad en de gemeente gaan samenwerken met de natuurorganisaties en naar (toekomstige) bewoners gaat luisteren, ontstaan heel mooie dingen, laten we daar aan werken.