Toename verhuizingen naar buiten de Randstad

CBS

Nederland 24.02.2021 - In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe.


Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar aanleiding van vragen uit de media.

Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag van mensen. Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen.

Voor dit onderzoek zijn de cijfers over verhuizingen van april 2020 (na het ingaan van de lockdown) tot en met december 2020 vergeleken met die in dezelfde periode van 2015 tot en met 2019. Er worden drie macroregio’s onderscheiden, gebaseerd op het aantal banen dat binnen vijftig kilometer te bereiken is: Randstad, intermediaire zone en nationale periferie.

Van april tot en met december 2020 verhuisden 1,15 miljoen mensen, 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Bijna 6 op de 10 bleven in dezelfde gemeente wonen. 42 procent van de verhuisden vertrok naar een andere gemeente, in 2015 was het nog 40 procent. Bijna 140 duizend mensen, 12 procent van alle verhuisden, vertrokken naar een andere macroregio.

Verhuizingen steeds meer gericht op regio’s buiten de Randstad
Gedurende de onderzochte periode (2015-2020) zijn de verhuispatronen steeds meer op regio’s buiten de Randstad gericht. Ieder jaar verhuizen meer mensen vanuit de Randstad naar de intermediaire zone, terwijl het aantal dat in omgekeerde richting verhuist min of meer gelijk blijft. Het gevolg is dat het saldo ieder jaar oploopt in het voordeel van de intermediaire zone. In 2020 (april-december) verhuisden bijna 37 duizend mensen vanuit de Randstad naar de intermediaire zone, terwijl er ruim 27 duizend mensen in omgekeerde richting verhuisden.

Tussen de Randstad en de nationale periferie is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. In 2015 verhuisden nog bijna 4 duizend meer mensen vanuit de nationale periferie naar de Randstad dan andersom. In 2018 is dat saldo omgeslagen in het voordeel van de nationale periferie en sindsdien blijft dat oplopen. In 2020 is die toename ook wat sterker dan in de jaren ervoor. Toen verruilden ruim 19 duizend mensen de Randstad voor een woonplaats in de nationale periferie, bijna 16 duizend mensen verhuisden in omgekeerde richting.

Door verhuizingen kreeg de nationale periferie er per saldo ook inwoners bij vanuit de intermediaire zone (2,5 duizend). Tot en met 2019 was dat saldo nog negatief.

Vooral boven de dertig jaar vaker de Randstad uit Jongeren die uit huis gaan en twintigers verhuizen het meest over langere afstand en vaker naar de Randstad toe dan omgekeerd. Als mensen de dertig gepasseerd zijn verhuizen zij minder vaak naar een andere regio, maar als zij dat doen is dat vaker vanuit de Randstad naar regio’s daarbuiten. Dertigplussers verhuisden in 2020 vaker dan in 2019 uit de Randstad. Deze toename is onderdeel van een langer lopende trend. De sterkste ontwikkeling is te zien bij vijftigers en zestigers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden, verliet 18 procent de Randstad voor een andere regio. In 2019 was dat nog 16 procent, in 2015 nog 12 procent.

Vooral stellen zonder kinderen
Vooral stellen zonder kinderen, maar ook gezinnen met kinderen, zijn in de afgelopen jaren vaker verhuisd uit de Randstad. Van de in de Randstad wonende stellen zonder kinderen die in 2020 verhuisden, vertrok ruim 13 procent naar een regio daarbuiten. In 2015 was dat nog minder dan 10 procent. Stellen zonder kinderen en gezinnen met kinderen die buiten de Randstad wonen en verhuizen, kozen de laatste jaren juist steeds minder voor een woonplaats in de Randstad.

Vooral regio’s in Gelderland, Drenthe en Limburg groeien
Tussen 1 april en het einde van 2020 kreeg het COROP-gebied de Veluwe er door binnenlandse verhuizingen de meeste inwoners bij, ruim 2 duizend. Dat zijn 3 mensen per duizend van de zittende bevolking. Ook in Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zuidwest-Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking met 3 of meer per duizend door binnenlandse verhuizingen. Binnen de Randstad groeiden alleen de minder verstedelijkte regio’s sterk, zoals de Gooi- en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland. De grootstedelijke regio’s binnen de Randstad (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie ’s-Gravenhage en Utrecht) verloren inwoners door verhuizingen. Grote steden raken al jaren per saldo ook inwoners kwijt door verhuizingen en groeien vooral door immigratie en in mindere mate door natuurlijke aanwas. Maar in 2020 verloren zij door verhuizingen meer inwoners dan in 2019.

Reacties (21 reacties geplaatst)

Het is inderdaad lastiger voor starters.

Maar aangezien dat in omliggende gemeenten niet anders is: hoe wil je er voor zorgen, dat de starterswoningen daadwerkelijk bij Westlandse jongeren terechtkomen?

En hoe wil je woningopkopers, huisjesmelkers en asociale gezinnen buiten de deur houden?

Het westland word verkocht aan d haag let maar op kwestie van tijd

De stad wordt steeds meer een "getto". Je vervreemd van elkaar en sorry om te zeggen, het voelt niet meer als Nederland.. Ik heb jaren in een stad gewoond maar sinds enkele jaren weer terug in Midden Delfland. Gelukkig weer blij met mijn woonomgeving.

Wanneer gaat de gemeenteraad iets doen aan het overvollopen van het westland?
Alles volbouwen met heel duur verkochte grond aan projectontwikkelaars. En dan niet denken aan de ras echte westlandse jongeren. Nee die kunnen die veel te duur gebouwde villa’s niet betalen. Het lukt alleen buitenstaanders en zelfs expats om hier te kopen. En onze jongeren worden gedwongen buiten het Westland te zoeken naar een of ander oud starters pandje. Het is schandalig hoe er met deze jongeren wordt omgegaan door die op geld beluste gemeente bestuurders.

Bewoner: je heb gelijk ik kom uit Drenthe én daar is het erg stil
en de mensen zijn erg stug, jeBR}wordt niet gauw op genomen in het
dorps leven

Ben met mijn huisje op wielen veel in de noordelijke provincies , wat een rust zou er zo gaan wonen. Maar daar moeten er twee voor zijn.
Als je de mensen daar verteld van arbeids migranten hotels ,staan ze je aan te kijken alsof je gek bent.

In de jaren '70 en '80 wilde niemand meer in de stad wonen. Daarna juist weer wel. En nu verhuizen er dus iets meer mensen naar buiten de randstad. Je zult zien: en over 15 jaar zijn de voorkeuren opnieuw anders.

Twee dingen zullen echter nooit veranderen:
- mensen zullen altijd willen wonen in de nabijheid van voorzieningen, en waar aandacht is voor een prettige openbare ruimte en leefklimaat.
- Ondanks bijna 30 jaar internet en moderne communicatiemiddelen, neemt overal in de wereld verstedelijking alleen maar verder toe. Ook deze Coronacrisis toont maar weer eens aan, hoe belangrijk nabijheid en persoonlijk contact is voor mensen. Thuiswerken en videobellen zal nooit kunnen voorzien in de behoefte aan echt persoonlijk contact.

Je raadt het al: mij niet gezien om in zo'n afgelegen oord in Overijssel of Drenthe te gaan wonen.

Natuurlijk is er altijd wat te klagen, maar geloof me: zo slecht hebben we het in het Westland echt niet.

Zo mooi dit. Iedereen alleen maar klagen. Waar je ook gaat wonen, er zullen altijd Hollanders wezen die de hele dag alleen maar lopen te klagen. Verander de wereld, begin bij jezelf.

Gelijk hebben ze om weg te gaan. Er zijn mooiere plekken dan het kale westland.

Niet verwonderlijk het is elders al gauw beter dan hier in de lelijkste en minst groene gemeente.

Wat houden de mensen die nu klagen tegen, om ook te verhuizen, ik heb het nog steeds naar mijn zin hier.

Inderdaad, de randstad is veel te druk.
Ondanks dat er mensen weggaan, blijft er een groot woningtekort, zeker in het Westland!

zo te lezen ben jij ook toe aan n huisje buiten de randstad, of n lekkere vakantie :)

Het is maar wat je je aantrekt denk je dat het daar beter is zal weinig schelen of je nu gebeten of gekrabbeld word

Heel erg begrijpelijk. Het Westland wordt helemaal overgenomen door buitenlanders. Niks aan om hier te wonen en leefbaar is het hier allang niet meer.

Ik ben niet trots om Westlander te zijn. Het Westland is alleen nog maar om te werken om er te wonen is het om te huilen.
Woningen onbetaalbaar en niks geen bos om te recreren. Allemaal wonen we hutje mutje op elkaar.
Alleen maar beton. En oja van al die arbeidsmigranten wordt ik ook niet goed.

En gelijk hebben ze. Er is toch geen aardigheid aan om hier te wonen. Het lijkt wel of ik in Polen woon met al die migranten. Wordt er beroerd van.
Dan ook nog al het groen wat ons is afgenomen. Vroeger had ik nog vogel in de tuin maar die zijn al jaren weg.

Deze mensen hebben groot gelijk. Er is toch geen aardigheid aan om hier te wonen. Ik ben al op leeftijd maar anders was ik ook wel vertrokken. Nederland gaat hard achteruit.

Dat is toch begrijpelijk. Er is hier niet aan een betaalbare woning te komen en de randstad is over, over, overvol. Daarbij al die asiel en migranten wordt het ook niet leefbaarder van. Niks geen natuur en dat beetje wat er nog staat verdwijnt ook in een rab tempo. Als het kon zou ik vandaag ook nog vertrekken.

Logisch toch !! Alle bomen worden hier afgenomen, we hebben niks geen natuur. Alles staat hier volgebouwd en het stikt hier van de buitenlanders. Nee, fijn is het hier allang niet meer.

Snap t heel goed!!
Je wordt toch helemaal knetter gek hierzo!!!!

We zijn met z'n alle aardig ontspoord.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.