Vakantieparken transformeren naar woonwijken moet woningtekort oplossen

Geplaatst door Westlanders.nu op 29-06-2023 12:00 - Gewijzigd op 29-06-2023 17:20

Den Haag 29.06.2023 - Minister Hugo de Jonge wil vakantieparken transformeren naar woonwijken in zijn streven om het woningtekort in Nederland aan te pakken.


Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen. De minister stelt een bestuurlijk aanjager aan die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak.

Daarnaast heeft volgens de minister de aanpak als doel criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wél perspectief hebben in de recreatieve sector.

Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de Actie-agenda Vakantieparken, die loopt sinds 2018. Bovendien wordt de samenwerking met andere ministeries, medeoverheden, de samenwerkende vakantieparken en maatschappelijke partijen voorgezet. Werd in de Actie-agenda Vakantieparken vooral ingezet op landelijke acties die gemeenten en provincies faciliteren, nu is het tijd om steviger aan de slag te gaan op de parken zelf. Daarom wordt ingezet op een betere registratie en monitoring. Wanneer er een duidelijker beeld ontstaat van de situatie op parken, kan effectiever gestuurd worden door gemeenten en provincies.

Transformeren naar legale woningen
Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken kan uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben en door gemeenten gezien worden als welkome aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Op sommige parken verblijven mensen nu al permanent en wordt dit door gemeenten, vaak langdurig, gedoogd. Het legaliseren van permanente bewoning levert een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Huidige bewoners krijgen hierdoor zekerheid over hun woonsituatie. Soms laten zij een ‘eerste woning’ achter, wanneer zij permanent in hun recreatiewoning kunnen wonen. Ook kunnen kwetsbare personen op parken beter zorg en ondersteuning krijgen die nodig is.

Gemeenten die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen bij het transformeren van deze parken. Ook wordt onderzocht of nieuwe instrumenten, waaronder een opkoopfonds en een voorkeursrecht voor het opkopen van parken die ter overname worden aangeboden, helpen om sterker te kunnen sturen op de toekomst van vakantieparken en hun omgeving. Op dit moment hebben de provincies ongeveer 60 vakantieparken in kaart gebracht waar transformatie naar wonen kansrijk is. De verwachting is dat dit aantal nog stijgt wanneer het zicht op parken toeneemt.

Brede samenwerking voor toekomstbestendige vakantieparken
Naast het transformeren van ‘niet-vitale’ vakantieparken naar wonen of een andere functie, zet een brede coalitie van departementen, medeoverheden en maatschappelijke partners zich in voor vakantieparken die wel een recreatieve toekomst hebben. Het tegengaan en voorkomen van (ondermijnende) criminaliteit op vakantieparken is hier onderdeel van. Net als het bieden van toekomstperspectief voor parken, waarbij economische, maatschappelijke én ecologische belangen hand in hand gaan. Tot slot gaat er aandacht uit naar kwetsbare groepen die op een vakantiepark een (tijdelijk) thuis gevonden hebben. Voldoende zorg en ondersteuning dichtbij deze mensen is nodig.

Vervolg
Bij deze aanpak zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Justitie en Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken. Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw over de aanpak en de voortgang.

Reacties (8 reacties geplaatst)

Dit is een verkapte oplossing om weer in de natuur te kunnen bouwen.
Dan moeten de permanent bewoonde huisjes voor verhuur zeker weer ergens anders komen ?
In bestaande bosgebieden zeker?
De investeerder is vermoedelijk al bij de Jonge langs geweest wil hij daar ook gaan wonen ??
Dit kost weer natuur, er is al zo weinig, € is de enige reden.
Bestaande vakantiehuisjes voor verhuur gewoon zo laten.
En bouwen waar geen bos etc. is.
CO2 - Stikstof ?? de mond vol, de bio-centrale verstookt ook hele bossen.
Staats bosbeheer zaagt ook zeer veel bosgebieden om, oude bosgezichten verdwijnen rap, een kale vlakte blijft over, alsof er een bom ontploft is, bosbeheer noemen ze dat, alles is kapot, kost weer 50 jaar voor herstel.
Verbaas me altijd over de ideeen van de overheid, de meeste mislukken en kosten zeer veel geld, resultaat 0.
Mensen met verstand hebben we nodig, geen mooipraters of eenzijdig nieuws van de NPO, manipulatie is het.
Nooit dingen vermelden die wel goed gaan, of gewoon hoe het is, altijd mensen bang maken.
Er komt geen einde aan de sloop van de natuur.


Berg, er staat nergens dat je vakantiehuis wordt afgepakt, mocht je een vakantie huis hebben en de regeling doorgaat, kan je je huis verkopen.
En er zijn gewoon boeren die kunnen blijven boeren, alleen die gaan met hun tijd mee, de andere subsidie vreters mogen van mij weg.
En ja, als jij drinkt en wordt aangehouden dan ben je de auto kwijt, prima toch, zoals je zelf altijd zegt, harde lessen
Lost veel op.
Veel senioren staan ingeschreven voor woning is dan niet meer nodig.
En woningen zijn makkelijk te verduurzamen.
Dan wordt je huisje daar flink meer geld waard, Hugo bedankt doe je toch ineens wat goeds.
En zo pakt deze regering steeds een beetje meer af van onze vrijheid. De 1 verliest zijn vakantiehuisje de ander verliest zijn boerderij de ander zijn auto enz enz.
Beste WSM. Dat zijn burgers, die mogen dat niet. De OVERHEID mag dat wel. Die mogen alles. Het is net hoe het hun uitkomt.
Heeft hugo geen tweede vakantie huisje of een grote zolder misschien
Een paar jaar geleden begon de overheid nog een jacht op mensen, die vanwege woningtekort, permanent in een vakantiewoning verbleven.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.