Veel potentie om aan rand van stad en dorp een straatje bij te bouwen

Geplaatst door Westlanders.nu op 14-10-2023 03:15 - Gewijzigd op 14-10-2023 08:53

Zuid Holland 14.10.2023 - Kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen kan flink bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave, zo blijkt uit onderzoek van het EIB in opdracht van het ministerie van BZK/VRO.


Gekeken is naar de potentie van het bouwen aan de randen van steden en dorpen, het zogenaamde ‘straatje erbij’.

Bij deze theoretische verkenning is onder andere gekeken naar Zuid-Holland en nog twee andere provincies. Uit het eerste onderzoek blijkt dat dat de optelsom van mogelijke kleine projecten aan de randen van steden en dorpen veel potentie biedt.

In de provincie Zuid-Holland gaat het om 32.650 woningen. Bij dit aantal is nog niet in beeld is gebracht wat er in de praktijk mogelijk is. De onderzoeken van EIB laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om te bouwen in het buitengebied, maar dat het toch niet goed van de grond komt. Minister De Jonge gaat daarom met de provincie in overleg om samen te kijken waar er een straatje erbij gebouwd kan worden. Uiteraard wordt daarbij de natuur, het landschap en ons werelderfgoed niet over het hoofd gezien.

Met de provincies wil het ministerie in gesprek over het bieden van ruimte voor kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen, ook omdat dit een positief effect zou kunnen hebben op de leefbaarheid in kleine kernen. Dit sluit ook aan bij de coalitieprogramma’s van diverse provincies. Waar nodig vraagt dat ook om aanpassing van de regels in de provinciale verordening. De inzet is om dit jaar bestuurlijke afspraken te maken met de afzonderlijke provincies, in samenhang met het bestuurlijke overleg over de voortgang van de woondeals.

Het rijk herneemt de regie op de volkshuisvesting om samen met overheden en partijen de bouwopgave aan te gaan. Juist nu de demografische ontwikkelingen laten zien dat Nederland nog meer woningen nodig heeft. Nu al hebben we 981.000 nieuwe woningen nodig tot en met 2030. Tussen 2030 en 2040 worden dat er nog meer. Dat is een forse uitbreiding van de woningbouwopgave, en dus zijn er meer bouwlocaties nodig. Als we de nieuwe bouwlocaties binnenstedelijk zoeken, moeten we oog hebben en houden voor de leefbaarheid en mogen we de open ruimten niet te veel opmaken. Daarnaast vragen deze aantallen om verder kijken, zoals naar buitenstedelijke bouwlocaties. Op deze manier kunnen we, ondanks de tegenwind vanuit bijvoorbeeld hogere rente op de buitenstedelijke optie, toch tempo maken.

Reacties (8 reacties geplaatst)

Het CDA zal wel willen fuseren met PVV.
Overal waar hugo zich mee bemoeit wordt een drama. Cda moet maar gauw naar 0 zetels.
Die de Jonge. CDA toch? Erg rechtse partij.
@Maddog denkt dat het CDA nog wel een kans maakt...en Oranje wordt Europees kampioen.
Nederland wordt een stadstaat.
Gewoon de grenzen sluiten, en veilig landers allemaal terug sturen. Lossen we in 1 klap het hele huizen probleem op.
Meestal worden buiten grote dure vrijstaande woningen gerealiseerd. Niet echt een oplossing voor de startende jongere.
En hoe zit het met de stikstof kolder?
Voorbij?
Gaat de overheid dan ook zorgen voor snelle procedures, snelle afhandeling van bezwaren, onteigenen incl ruime vergoedingen, etc, etc....

Of is dit weer zo'n luchtballon van minister de Jonge omdat de verkiezingen er aan komen.........

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.