Voorbestemmingsplan voor nieuwbouw in Heenweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/07/2021 07:33 - Gewijzigd op 20/07/2021 07:42

Heenweg 20.07.2021 - Het college wil een voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak ter uitbreiding van nieuwbouw in de Heenweg.

B&W lichten dat als volgt toe; 'Met dit besluit wordt het voorontwerp bestemmingsplan “Uitbreiding Heenweg” in procedure gebracht.

Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de omzetting mogelijk van een voormalige glastuinbouwlocatie, aan de Hyacinthstraat 17A te ’s -Gravenzande, naar woningbouw met bijbehorende ontsluiting, parkeerplaatsen en groen.

De locatie zal naar verwachting worden ingericht met maximaal 72 woningen, waarvan minimaal 42% sociale huurwoningen. Het voorontwerp bestemmingsplan zal met ingang van 20 augustus 2021 voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.'