Westland Verstandig: komende 4 jaren meer sociale huur- en koopwoningen

Advertorial Westland Verstandig

Westland 16.02.2018 - In de afgelopen periode heeft dit College van CDA, VVD, GL en GBW weinig gedaan aan de bouw van sociale huur- en koopwoningen.

Berekend werd dat er een tekort is ontstaan van ruim 3.500 sociale huurwoningen. In 2017 zijn de wachtlijsten daardoor fors opgelopen. Onze fractie spreekt vaak Westlandse burgers die klagen over het niet kunnen krijgen van een passende sociale huurwoning.

Westland Verstandig vindt het een belangrijke plicht van de gemeente om in 2018 en 2019 dit probleem op te lossen. Hoe? Door o.m. flink afwaarderen van bouwgronden, vrijwillige doorstroming van senioren naar leuke, goedkope, levensloopbestendige en zorggerelateerde woningen, voorrangsbeleid voor huurders die een sociale woning achterlaten, voorrang voor huurders met een inkomen tot € 37.000,-- bij de huur van bestaande en nieuwe seniorenwoningen en financiële prikkel bij doorstroming. Meer maatregelen zijn mogelijk.

Op die wijze komt de verstopte woningmarkt weer in beweging. Bij ieder plan de eis stellen van minimaal 20% sociale huur in de prijsklasse € 500,-- - € 711,-- en minimaal 10% sociale koop. En een eigen Gemeentelijk Woningbedrijf, zodat de gemeente zelf aan de knoppen kan draaien, samen overigens met de woningcorporaties.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial