Westland Verstandig opent meldpunt “Gebruik sociale huurwoningen Westland"

Advertorial

Westland 18.02.2019 - Westland heeft ongeveer 10.000 sociale huurwoningen in de 11 dorpskernen. Deze zijn eigendom van "onze" woningcorporaties die deze huizen

verhuren en toewijzen. Dat betekent dat 1 op de 4 woningen in Westland een sociale huurwoning is. Ondanks dit gegeven is er een groot en vaak nijpend tekort aan sociale huurwoningen bij onze inwoners en worden de wachtlijsten steeds langer.

Op onze Burgerkantoren komen regelmatig inwoners die opvallende zaken constateren rondom de niet inzichtelijke toewijzing aan Westlanders en niet-Westlanders, gebruik door een groot aantal arbeidsmigranten of andere voor hen niet te verklaren zaken bij sociale huurwoningen in hun directe omgeving. Ook worden langdurige leegstand en onderhoudsgebreken gemeld.

Ook vanuit de politiek wordt de problematiek rondom toewijzing en gebruik van sociale huurwoningen al jaren regelmatig aan de orde gesteld en blijkbaar lukt het maar niet om grip op de woningcorporaties te krijgen en de wachtlijsten in te korten.

Willen we iets wijzigen aan het niet goed werkend systeem, dan zijn de feitelijke constateringen van onze inwoners over het gebruik van de bestaande sociale huurwoningen belangrijk. De samenbundeling van constateringen en ervaringen bij onze fractie helpt de gemeente wellicht meer gestuurd toe te werken naar een meer rechtvaardige toedeling van sociale huurwoningen aan onze (eigen) inwoners. Vandaar dat Westland Verstandig de komende week een meldpunt opent op haar site www.westlandverstandig.nl.

U kunt daar zaken melden die u opvallen bij de toewijzing, gebruik en andere zaken die u opvallen bij de sociale huurwoningen in Westland. Uiteraard kunt u ons ook bezoeken in één van onze Burgerkantoren in Naaldwijk of ‘s-Gravenzande.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial