Woningbouwproject Sportlaan De Lier een stap dichterbij

Gemeente Westland

De Lier 04.03.2019 - De gemeente Westland en woningcorporatie Arcade hebben een belangrijke stap gezet richting realisatie van woningen op de locatie Sportlaan/Chrysant in De Lier.

De partijen zijn het eens over de opzet van het stedenbouwkundig plan, dat bestaat uit 42 sociale huurwoningen, 8 vrije sector huurwoningen en 12 koopwoningen.

De gemeente en woningcorporatie zijn al heel lang in gesprek over de ontwikkeling van deze locatie, die eigendom is van Arcade. Wethouder Van der Stee van volkshuisvesting is blij met de doorbraak. “Na jaren van praten ligt er eindelijk een voor beide partijen acceptabel stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor de uitwerking van het bestemmingsplan.

Het plan gaat in belangrijke mate bijdragen aan de sociale woningbouwopgave in De Lier.” Ook René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade, is enthousiast. "Dit project is weer een mooie stap om voldoende betaalbare (huur)woningen in Westland te realiseren. Het bouwprogramma van dit project is gevarieerd en voor verschillende doelgroepen bestemd.”

Naar verwachting wordt in april een inloopavond georganiseerd om het plan voor te leggen aan omwonenden. Later volgt de bestemmingsplanprocedure.