Aantal voortvluchtige veroordeelden in 2018 iets gedaald

Rijksoverheid/Westlanders.nu

Den Haag 06.03.2019 - Het aantal veroordeelden dat nog een gevangenisstraf moet uitzitten is in het afgelopen jaar iets gedaald.

Uit cijfers over de voorraad van voortvluchtige veroordeelden blijkt dat het aantal uitgestroomde zaken het afgelopen jaar groter is dan de instroom. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De afname is onder meer te danken aan de inspanningen van het team waarin politie, OM, CJIB en Justid samenwerken in het programma Onvindbare Veroordeelden.

“Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Het aantal niet- of te laat uitgevoerde straffen kan en moet nog steeds omlaag”, aldus Dekker. “Het is voor de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat van groot belang dat straffen ook echt worden uitgezeten. Anders verliezen ze aan betekenis: voor de daders, voor de slachtoffers en voor de samenleving als geheel.”

Programma Onvindbare Veroordeelden
Minister Dekker introduceerde vorig jaar het programma Onvindbare Veroordeelden waarin hij verschillende maatregelen aankondigde om het aantal voortvluchtige veroordeelden terug te brengen. Naast de kleine daling in de voorraad van onvindbare veroordeelden heeft dit programma een beter beeld opgeleverd van de veroordeelden die nog moeten worden opgespoord.

Het blijkt in een groot deel van de gevallen te gaan om mensen die zich in het buitenland verschuilen. Veroordeelden met een openstaande straf langer dan 120 dagen worden op de internationale opsporingslijst geplaatst, binnen de EU wordt daarnaast een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Voor veroordeelden met een kortere straf dan 120 dagen onderzoekt minister Dekker de mogelijkheden om bilaterale afspraken te maken om over te kunnen gaan tot opsporing en aanhouding.

Kabinet sluit vier gevangenissen

Veiligheidsagenda 2019-2022
De opsporing van voortvluchtige veroordeelden is vastgelegd als een van de prioriteiten in de landelijke beleidsdoelstellingen voor de taakuitvoering van de politie. In deze zogeheten Veiligheidsagenda 2019-2022 is de ambitie vastgelegd om vóór medio 2020 tenminste 40 procent van de naar verwachting kansrijke zaken (zo’n 1300 personen) op te sporen.

Gegevens CBS
Statistisch gezien is dat 1 op de 25 van de totaal aantal gedetineerden als we de gegevens van het CBS erbij halen. Daar is al jaren een daling in te zien. Van 50.000 in 2005 naar 33.500 in 2017. Deze daling met 1/3 is mede het gevolg van bezuinigingen door de regering op politie en justitie in het verleden. 

Een nieuw systeem van de politie, Executie & Signalering genaamd, zal het terugdringen van de voorraad van onvindbare veroordeelden in Nederland ten goede komen. Met dit systeem, wat ook als app is geïnstalleerd op de smartphone van agenten, heeft de politie sinds 1 oktober een beter overzicht van alle zaken rondom een persoon.

Daarin wordt ook de openstaande gevangenisstraf of boete opgenomen. Daardoor heeft elke politiemedewerker via de telefoon toegang tot persoonsgerichte informatie over openstaande straffen, wat de opsporing van veroordeelden sterk bevordert.