Boetes voor automobilisten bij kleine verkeersongelukken

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/04/2016 15:25 - Gewijzigd op 12/04/2016 16:22

Westland 12.04.2016 - Dat er zo nu en dan verkeersovertredingen beboet worden is begrijpelijk, maar dat er bij kleine ongelukken ook nog stevige bekeuringen

worden uitgeschreven viel bij een automobilist uit Honselersdijk toch wel koud op zijn dak. 

Een tijd geleden reed hij een scooter aan toen hij het fietspad wilde oversteken. Dit soort (per) ongelukken gebeuren dagelijks en liep in dit geval zonder letsel af. Er was wat lichte schade aan de scooter, maar dat dekte de verzekering. 

Er was geen sprake van roekeloosheid, nalatigheid of drank in het spel. De bestuurder had de scooter simpelweg niet gezien. De politie maakte proces verbaal op van het ongeval, maar tot zijn verbazing kreeg hij later twee boetes. Voor het niet gestopt zijn en geen voorrang te hebben verleend op die kruising ter hoogte van € 370. (foto archief)

De man geeft toe dat hij in gebreke was, baalde zelfs dat hij het ongeluk veroorzaakte, maar er was geen sprake van boze opzet. Het komt op hem over alsof de overheid een financieel slaatje uit zijn fout wil slaan.

Uit onderzoek blijkt dat veel burgers niet bekend zijn met deze handelswijze van de overheid, dus heeft de redactie wat navraag gedaan.

OM en CJIB

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie maakte desgevraagd duidelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn voor dit soort boetes. Het gaat hier namelijk niet om een strafrechtelijke procedure, maar om een bekeuring die de politie heeft uitgeschreven.

Dan de vraag aan het CJIB (centraal bureau jistitiéle incasso in Leeuwarden) die al die bekeuringen verstuurt, om hoeveel boetes het jaarlijks gaan. Die liet in een reactie weten dat zij geen specificaties hebben wat dit soort overtredingen betreft en dus ook geen getallen hebben van de omvang. Zij verwees de redactie door naar de politie. 

De politie

Woordvoerder Houtepen van de politie laat hierover het volgende weten;

'Verkeersboetes worden uitgeschreven op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Als dienders aanleiding zien om een boete uit te schrijven n.a.v. een overtreding van deze wetgeving, zijn zij hier als algemeen opsporingsambtenaar toe bevoegd. Het CJIB, dat de boetes verwerkt, kan zover ik weet inderdaad niet nagaan in hoeveel gevallen er sprake is van een aanrijding zonder letsel, omdat zij niet specifiek verwerkt of er sprake was van een aanrijding, wel verwerkt het CJIB welke overtreding er is gepleegd.

De hoogte van boetes wordt niet vastgesteld door de politie, maar door het OM. Het opleggen en de afhandeling van verkeersboetes is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (ook wel bekend als de Wet Mulder).

Het staat een ieder vrij om tegen een ontvangen bekeuring bezwaar aan te tekenen, waarna het OM of een rechter onpartijdig kan afwegen of er wel of geen sprake is van een overtreding van enig wettelijk voorschrift. Hierbij worden de bevindingen van een agent afgewogen tegen het bezwaar van de betrokkene.'