Coronatest voor meer doelgroepen verruimd

GGD Haaglanden

Westlanden 16.05.2020 - GGD Haaglanden heeft een testlocatie ingericht om professionals die wonen en/of werken in regio Haaglanden

te kunnen testen op het coronavirus. U bent van harte welkom bij onze testlocatie in de parkeergarage van het Van der Valk hotel aan de Gildeweg 1 in Nootdorp, als u behoort tot een van onderstaande doelgroepen. Daarnaast moet u een of meer klachten hebben die passen bij de ziekte COVID-19 (dat wordt veroorzaakt door het coronavirus).


Foto GGD Haaglanden

- Zorgmedewerkers die niet in een ziekenhuis werken. Het gaat om zorgmedewerkers werkzaam bij onder andere huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, abortusklinieken, tand- en mondzorg, apothekers, apothekersassistenten en paramedische beroepen binnen instellingen.

- Jeugdtrainers
- Personeel kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders
- Docenten primair onderwijs
- Onderwijsassistenten
- Contactberoepen; Werkzaam in tandartspraktijk, fysiotherapie, alternatieve therapie
- Medewerkers handhaving en toezicht (politiemedewerkers, BOA’s, brandweermedewerkers en medewerkers bij Dienst Justitiële Inrichtingen (na incidenten met besmettingsrisico)
- Mensen werkzaam in contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en pedicuren
- Mensen werkzaam in contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen
- Rij-instructeurs met klantencontact
- Taxichauffeurs met klantencontact
- Uitvaartmedewerkers met contact nabestaanden
- Mantelzorgers van kwetsbare groepen(externe vanaf 18 mei
- Mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis en PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners vanaf 18 mei
- Medewerkers in het OV vanaf 18 mei
- Medewerkers van politie, BOA’s, en marechaussee vanaf 18 mei
- Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld mensen werkzaam in de dagbesteding, begeleiding, of vrouwen-of maatschappelijk opvang) vanaf 18 mei
- Jeugdhulp vanaf 18 mei
- Jeugdgezondheidszorgmedewerkers vanaf 18 mei

Hoe meldt u zich aan voor een test?

- U neemt contact op met uw bedrijfsarts of instellingsarts, deze is verantwoordelijk voor de testaanvraag.
- Heeft u geen instellings- of bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat u ZZP-er bent? Neem dan contact op met een arts van GGD Haaglanden via 088-355 01 00 of stuur een mail naar coronatest@ggdhaaglanden.nl. Geef hierbij duidelijk aan dat u geen instellings- of bedrijfsarts heeft.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts heeft gemeld?

De bedrijfsarts, instellingsarts of de GGD-arts stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid om te beoordelen of u getest kan worden. De arts doet de medische check op basis van de meest recente LCI richtlijn(externe link) van het RIVM over COVID-19. De arts bepaalt of u wordt aangemeld voor een test bij de GGD.

Uw bedrijfs- of instellingsarts meldt u aan door een aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar: coronatest@ggdhaaglanden.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. Ons streven is om dat nog dezelfde dag te doen. Bij geen gehoor ontvangt u per e-mail een afspraak voor de volgende dag. U ontvangt per mail een afspraakbevestiging met de datum, tijd en locatie van de test.

Wanneer en waar kan ik terecht voor de test?

De testlocatie is zeven dagen per week geopend. De locatie is alleen op afspraak te bezoeken. De precieze openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal aanmeldingen. Medewerkers kunnen niet thuis of op een andere locatie getest worden.

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp aan de Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp. Het is de bedoeling dat de medewerker alleen en per auto komt. De medewerker moet zich bij aankomst legitimeren. Zonder legitimatie kan geen test worden afgenomen. Vervolgens wordt de medewerker vanuit de auto bemonsterd en rijdt weer door.

Hoe lang duurt het voordat de testuitslag bekend is?
Deze uitslag kunt u binnen 24 tot 48 uur na afname van de test verwachten. Mochten er heel veel aanvragen tegelijk zijn, dan kan het iets langer duren. Bij een positieve uitslag nemen wij telefonisch contact met u op. Is de uitslag negatief, dan ontvangt u van ons een e-mail. Wij adviseren u om thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Volg hierin de richtlijnen van uw organisatie/beroepsgroep.