Criminaliteitscijfers 2014 voor Westland en Midden Delfland

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/05/2015 06:42 - Gewijzigd op 12/05/2015 14:46

Westlanden 12.05.2015 - De criminaliteitscijfers van het afgelopen jaar laten in de eenheid Den Haag een opvallende daling

van de HIC-delicten (Overvallen, Straatroven woninginbraken én geweld) ten opzichte van het jaar 2013 zien. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers over het jaar 2014. Het totaal aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) daalde in 2014 met 5%; De high impact crimes daalden nog meer, namelijk met 10%. Het aantal woninginbraken liet een daling van 15% zien.

Westland

In het Westland nam het aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) af met 2.2,4%. In totaal werden 3.754 misdrijven genoteerd. In 2013 waren dit er 3.838. De high impact crimes daalde met 4,1%. Waren dit er in 2013 811 in 2014 nam dit af naar 778.

Ook het aantal woninginbraken nam af met 2,9% van 476 naar 462. Het aantal inbraken in bedrijven liet een stijging zien van 174 in 2013 naar 239 in 2014. Het aantal overvallen daalde met 55%. In 2013 werden nog 9 overvallen door de recherche in behandeling genomen. In 2014 deed de recherche dit 3 keer. Geweld bleef nagenoeg gelijk. Van 309 in 2013 naar 308 in 2014.

Het aantal vernielingen daalde zelfs met 13% van 666 in 2013 naar 577 in 2014. De diefstallen van fietsen steeg in de eenheid. Ook in Westland is deze stijging te zien. Van 329 in 2013 naar 376 naar 2014.

 

Midden Delfland

In Midden Delfland nam het aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) met bijna 5% toe. Van 522 in 2013 naar 547 in 2014. De high impact crimes bleven nagenoeg gelijk. Waren dit er 135 in 2013, in 2014 waren dit er 138. Het aantal woninginbraken nam met 4% af van 113 in 2013 naar 109 in 2014. Bij deze 109 inbraken bleek er in 81 gevallen daadwerkelijk te zijn ingebroken. Bij 28 inbraken bleek er sprake van een poging te zijn. Opvallend was de daling van het aantal fietsendiefstallen met 20%. Van 45 in 2013 naar 36 in 2014.

Teamchefs Alice Taai en Gert-Jan van der Burg

"De cijfers in Westland en Midden Delfland laten op de meeste criminaliteitsgebieden een daling zien. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Door Team Westland wordt hard gewerkt om de criminaliteit nog verder te laten dalen. Met onze partners zoals gemeente, Openbaar Ministerie en buurtpreventen kijken we naar gebieden waar bijvoorbeeld meer wordt ingebroken en daar zijn we dan vaker, ook in burger, aanwezig. De daling van het aantal woninginbraken in Westland met 3% is iets waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Als je dan ziet dat het aantal voltooide inbraken in Westland met 15% is afgenomen van 302 naar 256 dan is dat is iets dat mede te danken is aan de burgerparticipatie. We zien dat onze inwoners steeds vaker 112 bellen bij verdachte omstandigheden.

De stijging van het aantal inbraken in bedrijven in Westland en het aantal voltooide inbraken in Midden Delfland baart ons natuurlijk zorgen. Onze wijkagenten geven vooral voorlichting over maatregelen die ondernemers kunnen treffen om inbraken te voorkomen. We starten nu weer met de 'witte voetjesactie' waarbij we onze inwoners wijzen op preventieve maatregelen om woninginbraken te voorkomen. In de eerste maanden van 2015 zien we dat het aantal inbraken in bedrijven in Westland wel afneemt.

Meer fietsendiefstallen

Net als in de eenheid Den Haag stijgen in Westland ook het aantal fietsendiefstallen. Alleen in Midden Delfland neemt dit aantal iets af. We hebben net de preventieweek fietsendiefstal achter de rug en we rekenen er op dat onze inwoners maatregelen nemen om fietsendiefstal te voorkomen. Zorg voor een goed slot en als het kan zet je fiets dan altijd aan een vast voorwerp met een hangslot vast. Tijdens de komende feestweken gaan we in de gemeente Westland kijken of het mogelijk is om betaalde- en bewaakte fietsenstallingen te realiseren.

Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente. Bij het oplossen van misdrijven is en blijft onze belangrijkste partner de inwoners van Westland en Midden Delfland. Blijft daarom zaak om hen blijvend actief te betrekken bij veiligheid in hun omgeving. Ook bewoners en ondernemers moeten zich nog meer verantwoordelijk voelen. Daarom is het zo fijn dat er zoveel buurtpreventieteams en telefooncirkels zijn. Samen maken we op die manier Westland en Midden Delfland veiliger."