Eerste storm; Delfland houdt waterstand in de gaten

HH Delfland

Westland 09.01.2015 - Vrijdag en zaterdag wordt langs delen van de Nederlandse kust storm verwacht. De waterstanden die daarmee gepaard kunnen gaan,

lijken voor de kust in het werkgebied van Delfland mee te vallen. Vooralsnog zijn dan ook geen extra maatregelen nodig. Wel is Delfland alert op de waterstanden.

Rijkswaterstaat informeert de waterschappen en de veiligheidsregio's over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen de betrokken instanties indien nodig maatregelen nemen. Bij een waterstand van 2.20m NAP bij Hoek van Holland gaat Delfland over tot beperkte dijkbewaking.