Hogere strafeisen voor mobiel banditisme

Openbaar Ministerie / Westlanders.nu

Westland 30.04.2019 - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat hogere straffen eisen bij onder meer winkeldiefstal, zakkenrollerij en inbraken gepleegd door internationaal opererende mobiele bendes.

Dit wordt gezien als een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit. Dat staat in de strafvorderingsrichtlijn mobiel banditisme die 1 mei 2019 in werking treedt. Deze richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van hogere strafeisen gepleegd door deze internationaal opererende mobiele bendes.

Mobiel banditisme is een fenomeen waarbij rondreizende, internationale groepen criminelen zich bezighouden met (gewelddadige) delicten, zoals diefstal, overvallen en inbraak. Deze rondtrekkende daders zijn vaak tijdelijk in een land, gaan professioneel te werk en hebben als doel om in korte tijd zoveel mogelijk buit te maken. Deze vorm van criminaliteit maakt gebruik van een breed vertakt (sociaal) netwerk en heeft grote gevolgen voor de slachtoffers en veroorzaakt aanzienlijke economische schade.

Politie Rotterdam houdt Poolse fietsendieven aan

Westland
In regio Westland hebben deze criminelen zich in het verleden bezig gehouden met winkelinbraken (o.a. dure parfums bij drogisterijen) en nog niet zolang geleden met het inladen van elektrische fietsen in busjes in de zomermaanden langs het strand. Die gingen dan in het gros richting Polen.

Aangezien goede overzichtelijke gegevens op dit moment ontbreken - vanwege versnippering in de communicatie op gebied van veiligheid - is de kans op herhaling in het laatste geval groot. Uw tips zijn dus broodnodig en van harte welkom (red).

Het OM constateerde na analyse van de jurisprudentie op het gebied van mobiel banditisme dat de strafeisen in het land sterk uiteenlopen. Volgens het OM komt dit doordat het fenomeen nog onvoldoende wordt onderkend en niet altijd even duidelijk is waar de juridische grens ligt om te kunnen spreken van mobiel banditisme. Daarom is een strafvorderingsrichtlijn speciaal voor mobiel banditisme ontwikkeld om te zorgen voor eenduidige, hogere strafeisen.

Taskforce Mobiel Banditisme
Het OM, politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland en Transport en Logistiek Nederland werken sinds vorig jaar intensief samen in de Taskforce Mobiel Banditisme om onder andere ondernemers te helpen in de strijd tegen deze rondtrekkende bendes. Zo wordt informatie over mobiele bendes gedeeld via een waarschuwingsregister (GIO). Winkeliers, politie en OM verzamelen en delen informatie, waarna de politie en OM deze informatie kunnen gebruiken voor opsporing en vervolging.

Grote impact
Sue Preenen, plaatsvervangend hoofdofficier van arrondissementsparket Noord-Holland en landelijke portefeuillehouder Mobiel Banditisme merkt op: "De impact op ondernemers en burgers die slachtoffer worden van deze bendes is bijzonder groot. Slachtoffers die in hun eigen omgeving worden bestolen en opgelicht, voelen zich thuis vaak niet meer veilig. Het OM vindt het belangrijk om een sterk signaal af te geven dat wij deze vorm van criminaliteit zwaar aanrekenen door hogere straffen te eisen. Daarbij eisen we in principe geen voorwaardelijke- of werkstraffen, maar onvoorwaardelijke gevangenisstraffen."