Landelijke sterftecijfers dalen, maar minder snel

CBS

Westlanden 01.05.2020 - Voor week 17 - van 20 tot en met 26 april - wordt het totaal aantal overledenen personen in Nederland geschat op ongeveer 4000.

Dat zijn er zo’n 250 minder dan in week 16 toen 4264 mensen overleden. De daling is daarmee kleiner dan in de week daarvoor; toen daalde het aantal overledenen nog met bijna 700. De sterfte in week 17 valt ongeveer 30 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 17. Omdat de registratie rond Koningsdag vertraagd was, zoals altijd na een feestdag, is de schatting onzekerder. Het aantal overledenen ligt in week 17 zeer waarschijnlijk tussen de 3700 en 4300.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5073 in week 14. Normaal zou in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte te zien zijn vanwege het einde van de winter. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2800 mensen per week in de periode rond week 17.

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

In week 16 zijn 831 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld en 607 in week 17 (stand donderdag 30 april 2020). Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden mensen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Afname in week 17 bij ouderen
Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, is alleen de sterfte in de leeftijd 80 jaar of ouder in week 17 lager dan de sterfte in week 16. In de andere leeftijdsgroepen is de sterfte gelijk gebleven aan de sterfte in week 16.

Naar schatting overleden 2400 mensen van 80 jaar en ouder in week 17. Dit is ruim 30 procent meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Daarnaast overleden ongeveer 1 200 mensen van 65 tot 80 jaar (ook ruim 30 procent meer). De sterfte bij de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar (ruim 400) ligt in week 16 ongeveer 10 procent boven het gemiddelde in de eerste tien weken van 2020.