Meld wateroverlast bij het hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 23.06.2016 - Afgelopen nacht heeft het op verschillende plaatsen al flink geregend. Delfland is met man en macht aan het werk om al het water

zo snel mogelijk af te voeren.Er zijn veel maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen.

Zo zijn de waterpeilen in sloten en watergangen vooraf verlaagd. Ook is er een extra berging ingezet, waterberging de Wollebrand. Omdat er nog meer regen wordt verwacht, bereiden we de inzet van een tweede extra waterberging in de Woudse polder voor. Daar moet vee uit de wei worden gehaald en een aantal technische maatregelen worden genomen. Of de berging echt nodig is, bepalen we later deze morgen aan de hand van de meest actuele informatie.

Toch kan het zijn dat er plaatselijk zoveel valt, dat er wateroverlast ontstaat. Als dat zo is, wilt u dit dan melden? Dat kan via het meldpunt van uw gemeente of via ons klantcontactcentrum: 015 260 81 08.

Melden kan ook via de website http://www.hhdelfland.nl.