Nieuwe regionale misdaadcijfers bekend

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/11/2013 11:13 - Gewijzigd op 05/11/2013 18:25

Westlanden 04.11.2013 - Op de cijfersite www.hoeveiligismijnwijk.nl staan de laatste cijfers (januari – september 2013) van de meest voorkomende delicten zoals diefstal uit woning, straatroof en overvallen per gemeente gerubriceerd.

 

Opvallende ontwikkelingen zijn daarbij wederom een forse daling van zowel het aantal overvallen met 21 %, het aantal straatroven met 26 % en inbraken in woningen met 10 %. De focus op dit type delicten blijft zijn vruchten afwerpen.

Overvallen

Het aantal overvallen liep terug van 87 naar 69 (-21 %). Grootste daling deed zich voor in de gemeente Zoetermeer, daling van 12 naar vijf. In Den Haag daalde het aantal overvallen licht van 45 naar 40.

Straatroven

Het aantal straatroven daalde van 687 naar 508 (-26 %) Grootste daling deed zich eveneens voor in de gemeente Zoetermeer van 95 naar 58, maar ook in Delft daalde het aantal straatroven aanmerkelijk, van 46 naar 21, In Rijswijk steeg het aantal van vijf naar twaalf berovingen.

Inbraak in woning

Verheugend is dat het aantal inbraken in woningen ook daalt. Het succes van deze daling is echter niet in elke gemeente van toepassing. Zo laten de gemeenten Zoetermeer (van 468 naar 552), Midden Delfland (van 64 naar 86) en Pijnacker (van 127 naar 167) een forse stijging zien. Delft, Westland en Den Haag zijn daarin tegen forse dalers. In totaal daalde het aantal inbraken regionaal van 4951 naar 4468 (daling 10 %).

Daling gevolg van totaalaanpak

De aanpak waarin nauw samengewerkt wordt met het Openbaar Ministerie en de gemeente richt op drie belangrijke pijlers; hot crimes, hot shots en hot groups. Om de regio veiliger te maken is

een brede analyse gemaakt van deze drie belangrijke elementen. Deze probleemanalyse ligt aan de basis van informatiegestuurde politiezorg die het fundament vormt voor de successen die we gezamenlijk behalen. Cruciaal daarbij is een goede omgevingsanalyse. Wat is er nog meer nodig? Toezicht door de gemeente op die locaties waar de criminaliteit het hoogst is en een politie die specifiek op die locaties (hotspots) surveilleert. Als het dan gebeurt is de politie, die toch al in de buurt surveilleert, snel ter plaatse en dat vergoot de heterdaadkracht. Een belangrijk onderdeel van deze manier van werken is een speciaal ontwikkelde aanvalsstrategie van de meldkamer.

Waarnemend politiechef Paul van Musscher: "Door sterk te sturen op capaciteit en heterdaadkracht is deze strategie en belangrijke pijler onder de totaalaanpak. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het slachtoffer. Aandacht voor preventie voorkomt herhaald slachtofferschap. Essentieel is daarbij betrokkenheid van burgers. Actieve en betrokken burgers dragen hun verantwoordelijkheid bij het veiliger maken van de samenleving en de politie investeert om die actieve burger blijvend aan zich te binden. Belangrijk motto daarbij is; Wij gaan je helpen."

Samenwerken met bewoners is cruciaal bij de aanpak van criminaliteit Het is zaak om hen blijvend actief te betrekken bij veiligheid. Bewoners moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Niet om het probleem door te schuiven, maar om de betrokken burger te betrekken bij het vergroten van de veiligheid. Zij zijn dé belangrijkste partner. De publicatie van cijfers is een belangrijk instrument om ook de individuele bewoner hierbij te betrekken.

Misdaad in kaart

De website Hoeveiligismijnwijk.nl is een aanvulling op Misdaad in Kaart die onlangs via politie.nl werd gelanceerd. Op Hoeveiligismijnwijk.nl worden trends en ontwikkelingen vanaf 2010 zichtbaar gemaakt. Ook kunnen periodes met elkaar worden vergeleken. Zo kunt u in één oogopslag zien of er sprake is van meer of juist minder delicten in vergelijking met een voorgaande periode. Op de site staan de cijfers van de negen gemeenten van de voormalige politieregio Haaglanden.