Op naar een feestelijke en veilige jaarwisseling

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 11:51 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:24

Westland 20.12.2012 - Gemeente Westland vraagt haar inwoners, om samen met de gemeente verantwoordelijkheid te nemen voor een feestelijke en veilige jaarwisseling.  

Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen heeft de gemeente een aantal regels opgesteld. Deze regels gaan onder andere over het organiseren van feesten, het buiten bereik houden van brandbare materialen en verantwoord vuurwerkgebruik. Samen kunnen we zorgen voor een fijne jaarwisseling.

Vuurwerkgebruik: vuurwerk in speeltuinen is verboden

Vuurwerk mag afgestoken worden tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Illegaal vuurwerk is uiteraard verboden. Gemeente Westland vraagt haar inwoners om vuurwerk op een veilige manier af te steken en rekening te houden met de omgeving. Dit betekent onder andere dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken in speeltuinen. Kinderen mogen niet de dupe worden van door vuurwerk vernielde speeltoestellen. Tegen het afsteken van vuurwerk in speeltuinen wordt dan ook handhavend opgetreden.

Brandbaar materiaal: geen vreugdevuur, wel vuurkorven

De gemeente Westland heeft al zoveel mogelijk afvalcontainers weggehaald of afgesloten. De gemeente raadt haar inwoners aan om ook eigen brandbare materialen zoveel mogelijk uit het straatbeeld te verwijderen. Vreugdevuren zijn niet toegestaan. Eventuele schade aan bijvoorbeeld het wegdek zal worden verhaald op de dader(s). Vuurkorven en –manden zijn wel toegestaan, zolang de veiligheid niet in het geding komt.

Verdachte zaken melden

De gemeente Westland roept iedereen op die vernielingen en/of wangedrag ziet gebeuren tijdens de jaarwisseling om 112 te bellen en waar mogelijk foto’s en filmpjes te maken. De politie kan dan snel reageren en via de rechter de kosten verhalen op de dader. Als de dader een bekende is kan er ook gebeld worden naar de M-lijn (Meld Misdaad Anoniem) 0800-700 om het wangedrag anoniem te melden.

 

Feesten

De legaal georganiseerde feesten in sporthallen en horecagelegenheden dragen bij aan een veiliger jaarwisseling. Hiermee wordt voorkomen dat er grote groepen mensen op straat gaan zwerven. Bij calamiteiten kan direct actie worden ondernomen door politie, brandweer en ambulancedienst, omdat locaties bekend zijn door de afgegeven evenementenvergunningen.

Tegen illegale feesten zal handhavend worden opgetreden. Dit betekent dat een proces-verbaal opgemaakt wordt, waarbij de boete kan oplopen tot maximaal € 19.500,-. Een overzicht van alle vergunde feesten is te vinden op www.gemeentewestland.nl/jaarwisseling. Hier is ook meer informatie over regels en activiteiten rondom oud & nieuw is te vinden.

Hieronder een open brief van de driehoek

Geachte inwoners van Westland,

Nog even en we luiden 2013 feestelijk in. Thuis, bij vrienden of familie of op een van de jaarwisselingsfeesten in Westland.

Om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling veilig verloopt wordt er door de gemeente, politie, brandweer, openbaar ministerie en heel veel anderen hard gewerkt tijdens de jaarwisseling. Dat is nodig omdat er nog steeds mensen zijn die de oudejaarsnacht verknallen het afsteken van illegaal vuurwerk, inbraken, geweld, vandalisme of brandstichting.

Wij treffen maatregelen en hebben spelregels opgesteld om de mensen die de oudejaarsnacht verknallen, zo snel mogelijk de consequenties daarvan te laten voelen.

Strafrechtelijke vervolging (huisarrest, (super)snelrecht en geweld tegen hulpverleners)

Over de strafrechtelijke vervolging van verdachten zijn door ons afspraken gemaakt. Voor de komende jaarwisseling is ruime celcapaciteit vrijgemaakt om daders in te sluiten. 

Het beleid van het Openbaar Ministerie is er op gericht om daders van oud & nieuw gerelateerde overtredingen een straf te geven die hen direct raakt.  Het openbaar ministerie hanteert een lik op stuk beleid. Ernstige zaken zullen zoveel mogelijk via snelrecht worden afgedaan. Verdachten blijven zo mogelijk vast zitten tot de zitting in de eerste weken van januari. Taakstraffen worden zo mogelijk direct en zichtbaar uitgevoerd. Schade zal worden verhaald op de daders. De eisen van het OM voor feiten gepleegd rond oud en nieuw liggen een stuk hoger dan in de rest van het jaar. Bij geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt drie keer zo hoog geëist. Ook zal het Openbaar Ministerie op zitting eisen dat de veroordeelde de volgende jaarwisseling niet naar buiten mag. In geval van  ernstige overlast in de dagen voor O&N  kan de burgemeester of de officier van justitie een gebiedsverbod opleggen voor de avond en nacht van 31 december.

Voorkom woninginbraak tijdens oudejaarsnacht

Tijdens de jaarwisseling wordt er relatief veel ingebroken. Veel inwoners zijn niet thuis, zij vieren de jaarwisseling bij vrienden, familie of elders. Inbrekers maken hier dankbaar gebruik van. Bent u niet thuis tijdens de jaarwisseling zorg er dan voor dat:

  1. Alle ramen en deuren zijn afgesloten;
  2. Er voldoende binnen- en buitenverlichting is;
  3. U de buren vraagt op uw woning te letten.

 

Schade beperken (straatmeubilair en speeltuinen)

De kosten van vernielingen worden uiteindelijk door onze inwoners via de belasting betaald. Daarom doen we er veel aan om schade te voorkomen. Zo verwijderen we preventief het nodige straatmeubilair. Dit kost veel menskracht, maar dit weegt absoluut op tegen de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van vernield materiaal.

In onze gemeente zijn voor jonge kinderen veel speeltuinen aanwezig. Kinderen mogen niet de dupe worden door vernieling van hun speeltoestellen. Het afsteken van vuurwerk in speeltuinen is daarom verboden. Tegen het afsteken van vuurwerk in speeltuinen wordt daarom proces-verbaal opgemaakt.

Meld verdachte en/of strafbare zaken

Bij het opsporen van verdachten heeft de politie de hulp van de inwoners nodig. Wij verzoeken u dan ook dringend om verdachte zaken te melden bij de politie, eventueel filmpjes of foto’s van verdachten te maken en in voorkomende gevallen aangifte te doen van strafbare feiten. Dit kan via 0900-8844, bij spoed via 112. Anoniem melden kan via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Een goed nieuwjaar

Met elkaar zijn we verantwoordelijk om er een goede jaarwisseling van te maken. Onze inspanningen zijn hier in elk geval op gericht.

We wensen u een fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar toe.

mr. J.A. Buitenhuis                 – Officier van Justitie

mr. W.J. de Koning                – bureauchef politie Westland

J. van der Tak                         – burgemeester van gemeente Westland