Opslag ammoniumnitraat in onze regio

DCMR

Regio Rotterdam 07.08.2020 - Op 4 augustus vond in Beiroet een explosie plaats van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat die lag opgeslagen in een loods in de haven.

Het ging hier om 2750 ton wat met een Russische schip naar de haven was vervoerd en er al jaren onbeschermd lag opgeslagen.

Hier vindt u een overzicht van de Brzo-bedrijven die ammoniumnitraat opslaan in de provincie Zuid-Holland.

Verschillende categorieën
DCMR: 'We hebben in Nederland afspraken gemaakt hoe stoffen zo veilig mogelijk opgeslagen kunnen worden. Afhankelijk van de hoeveelheid ammoniumnitraat en de samenstelling met andere stoffen, wordt bepaald hoe streng de regels zijn voor opslag. Dat is afgesproken in een landelijke richtlijn die een groepenindeling 1, 2, 3 tot en met 4 hanteert.

De laatste groep (4 dus) is de zwaarste categorie en de enige categorie die explosief kan zijn. Een explosie zal nooit spontaan optreden. Om ammoniumnitraat uit groep 4 te laten exploderen is een externe hittebron zoals een brand noodzakelijk. Voor de opslag van ammoniumnitraat uit groep 4 gelden dan ook de zwaarste maatregelen.'

Bedrijven met opslag
In de provincie Zuid-Holland waar DCMR namens deze provincies vergunningverlener en toezichthouder is, ligt bij een aantal Brzo-bedrijven ammoniumnitraat opgeslagen. 

Opslaglocaties Provincie Zuid-Holland

- Yara Vlaardingen (groepen 1, 2 en 4)
- Van Iperen Westmaas (groep 1)
- Van Iperen Oude Tonge (groep 1)
- TransTerminal Dordrecht (groepen 2 en 3)

Strengste eisen
Jan van Nies, hoofd inspectie grote industrie van de DCMR, legde donderdagmorgen 6 augustus op Radio Rijnmond uit dat voor opslag van ammoniumnitraat in onze regio de strengste eisen gelden. In Vlaardingen ligt 23 ton opgeslagen.