Politie geeft visie op gereguleerde hennepteelt

politie Haaglanden

Westlanden 01.03.2014 - In een uitgelekte interne e-mail schetst de korpsleiding van de politie haar visie op eventuele regulering van hennepteelt.

In een uitgelekte interne e-mail schetst de korpsleiding van de politie haar visie op eventuele regulering van hennepteeltDe besluitvorming rond het eventueel reguleren van hennepteelt is een politieke aangelegenheid, stelt de korpsleiding in een reactie op het uitlekken van de e-mail. Het is niet aan de politie om daarover een standpunt in te nemen. Van diverse regionale driehoeken – waarin de regioburgemeester overlegt met het Openbaar Ministerie en de politie – kreeg de korpsleiding echter de vraag hoe de politie vanuit haar professionele ervaring tegen deze ontwikkeling aankijkt. Dat heeft de korpsleiding in deze e-mail geformuleerd.

Ingrijpende veiligheidsmaatregelen

De politie verwacht niet dat het legaal telen en verkopen van hennep aan coffeeshops de rol van de georganiseerde criminaliteit wezenlijk zal inperken. Vanuit het politievak gezien leidt dit naar verwachting niet tot minder criminaliteit en daarmee minder werkdruk voor de politie. Het ‘rippen’ van oogstbare planten door criminelen komt geregeld voor en gaat gepaard met soms extreem geweld. De korpsleiding ziet geen reden om aan te nemen dat legale hennepkwekerijen dit lot niet zal treffen. Dat leidt tot ingrijpende veiligheidsmaatregelen en extra inzet van toezicht en opsporing.

Verschuiving afzetmarkt

Verder sluit de politie niet uit dat legale teelt verweven raakt met vormen van (zware) criminaliteit, wat de aanpak extra complex maakt. De korpsleiding heeft tot slot geen reden om aan te nemen dat het aantal illegale kwekerijen door een eventuele regulering afneemt. De professionele inschatting is eerder een verschuiving van de afzetmarkt, bijvoorbeeld richting het buitenland.