Resultaten 4 jaar AED Westland

Stichting AED Westland,Ton Kleiweg, Arie Camfferman en Frenk van Wetering

Westland 10.03.2016 - In het najaar van 2012 is in de gemeente Westland het project Hartveilig Wonen gestart wat wordt

uitgedragen en ondersteund door de Stichting AED Westland. 

Op 9 maart was er een informatie bijeenkomst, voor alle aangesloten burgerhulpverleners, waarbij het bestuur van de stichting aangaf blij en trots te zijn op het feit dat er zo veel inwoners zich medeverantwoordelijk voelen voor hun dorpsgenoten. Op de avond is kenbaar gemaakt dat van der Windt Verpakking B.V. uit Honselersdijk 400 hesjes heeft gesponsord.

Door Ton Kleiweg is het eerste burgerhulpverlening hesje uitgereikt aan een vrijwilliger, waardoor deze bij een inzet goed herkenbaar is als hulpverlener.

Inmiddels zijn er 75 AED’s beschikbaar waarvan er 13 middels een buitenkast 24 uur per dag bereikbaar zijn en hebben zich al 650!! vrijwilligers aangemeld die 24 uur per dag oproepbaar zijn voor een reanimatiemelding in het Westland.

Op deze avond kregen de ruim 100 belangstellenden uitleg over de werking van het systeem van Hartveilig Wonen. Hierna werd er een melding gesimuleerd waarbij de GGD met bemanning aanwezig was en uitleg gaf over wat er allemaal bij een inzet kwam kijken.

Vervolgens werd het slachtoffer overgedragen aan de aanwezige spoed eisende hulp (SEH) verpleegkundigen van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, die een duidelijke uitleg gaven over wat er verder nog op de SEH gebeurd.

Afsluitend was er een spreker die een reanimatie inzet heeft verwoord en was er een spreekster welke uitleg gaf over nazorg bij een inzet.

De inzet van HVW Westland heeft 45 oproepen in 2014 gehad en inmiddels voor 10 personen, welke getroffen zijn geweest door een hartstilstand, het verschil gemaakt! (Cijfers over 2015 zijn nog niet bekend)

De stichting wil alle sprekers hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze avond. Alle vrijwilligers die aanwezig zijn geweest willen zij eveneens hartelijk bedanken voor de getoonde interesse en inzet.

Ook als u zich nog niet aangemeld heeft, maar wel geïnteresseerd bent en een erkende reanimatie/AED training gevolgd heeft, willen zij u vragen om u aan te melden. AED Westland is heel blij dat er al 650 vrijwilligers geregistreerd zijn, maar er zijn nog méér vrijwilligers nodig!