Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden

Rijkswaterstaat

Westlanden 29.11.2015 - De zuidwesterstorm die zondag 29 november over het land trekt zorgt voor verhoogde waterstanden langs de kust en het IJsselmeer.

Rijkswaterstaat is extra alert en informeert waterbeheerders met waarschuwings- en alarmeringsberichten over de te verwachten waterstanden. Ook weggebruikers en schippers kunnen hinder ondervinden van de storm.

Verhoogde waterstanden
Waterbeheerders kunnen door de waarschuwings- en alarmeringsberichten van Rijkswaterstaat tijdig maatregelen voorbereiden zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking. In de avond draait de wind naar het westen waarmee de effecten op de waterstanden toenemen. Voor de sector Delfzijl is voor vannacht een alarmering en code oranje uitgegeven in verband met een te verwachten waterstand van 4.00m boven NAP.

Wegverkeer
Weggebruikers moeten rekening houden met zware windstoten die in het binnenland kunnen oplopen tot 90 km/uur, in de kustprovincies tot 110 km/uur en in het Waddengebied tot rond de 120 km/uur. Naar verwachting neemt de wind in de nacht van zondag op maandag weer af.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de actuele situatie op de weg en de weersverwachting in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden.
Ook het vrachtverkeer wordt geadviseerd extra alert te zijn. Vooral lege vrachtwagens en aanhangers kunnen hinder ondervinden op viaducten en dijken, zoals de Afsluitdijk. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen.Scheepvaart
De storm en het hoge water hebben ook gevolgen voor het scheepvaartverkeer. Een aantal bruggen en sluizen kan in verband met de harde wind niet worden bediend. Onder andere enkele sluizen bij IJmuiden en de zeesluis bij Delfzijl worden gesloten.

Rijkswaterstaat informeert schippers via de gebruikelijke kanalen zoals www.vaarweginformatie.nl.