Spelregels Oud & Nieuw feesten Westland

Gemeente Westland

Westland 11.09.2014 - Na de zomerfestiviteiten begint gemeente Westland aan de voorbereidingen voor de Oud & Nieuw viering.

Om te zorgen dat de jaarwisseling niet alleen feestelijk maar ook veilig verloopt heeft de gemeente Westland spelregels opgesteld. Hierin staat onder meer wat er wel en niet mag worden georganiseerd en waar organisatoren rekening mee moeten houden.

Sporthalfeesten

De reguliere horeca biedt tijdens de jaarwisseling verschillende mogelijkheden om feest te vieren. De vraag is echter groter dan het aanbod. Daarom worden er tijdens de jaarwisseling ook sporthalfeesten toegestaan. Daar dient echter wel een evenementenvergunning voor te worden aangevraagd en te worden verleend. Een evenementenvergunning voor een jaarwisselingsfeest dient uiterlijk 1 oktober 2014 te worden ingediend. Burgemeester Van der Tak staat maximaal 5 sporthalfeesten toe, om vraag en aanbod in balans te houden.

Subsidiëring voor beveiliging

Uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is het van belang dat er feesten worden georganiseerd. Door deze feesten worden mensen van de straat gehouden. Daarom kan er aan initiatiefnemers een subsidie worden verleend als bijdrage in de beveiligingskosten. Alleen feesten die voor minimaal 300 personen toegankelijk zijn en een openbaar karakter hebben komen hiervoor in aanmerking.

De gemeente verstrekt geen bijdrage om tegemoet te komen in negatieve exploitatiekosten, dit behoort tot het ondernemersrisico. Om voor een beveiligingssubsidie in aanmerking te komen, moet de aanvraag hiervoor uiterlijk 1 november 2014 volledig bij de gemeente Westland zijn ingediend. De benodigde formulieren zijn te vinden op www.140174.nl/subsidies.

Verbod feesten in schuren, hallen en andere onderkomens

Voor feesten in schuren, hallen en andere onderkomens wordt geen evenementenvergunning of Drank- en Horecavergunning verstrekt. Er zijn op deze locaties geen veiligheidscontroles uitgevoerd en bij calamiteiten kan er niet direct op worden ingezet. Bezoekers lopen daarom risico’s. Deze feesten worden daarom niet toegestaan. Tegen illegale feesten wordt handhavend opgetreden. Als een dergelijk feest voor de jaarwisseling bij de gemeente bekend is, dan krijgen organisatoren een preventieve dwangsom (boete) opgelegd die kan oplopen tot 25.000 euro. Als tijdens de jaarwisseling een illegaal feest wordt ontdekt, dan wordt door Politie Haaglanden proces-verbaal opgemaakt. De boete kan oplopen tot 19.500euro.

Besloten (familie)feest

Besloten (familie)feesten in de privésfeer/huiselijke kring hebben geen vergunning nodig. Er is sprake van een besloten feest als de bijeenkomst niet toegankelijk is voor derden, er tussen de bezoekers een duidelijke en duurzame band bestaat en de consumpties ‘om niet’ worden verstrekt. Als een feest niet aan deze punten voldoet, wordt er alsnog handhavend opgetreden.

Aanbod jaarwisselingsfeesten

Alle feesten die tijdens Oud & Nieuw plaatsvinden, worden gepubliceerd op de website van de gemeente, zodat voor inwoners de mogelijkheden zichtbaar worden.