Spelregels Westlandse feesten tijdens de jaarwisseling

Gemeente Westland

Westland 10.12.2019 - Bij jaarwisselingsfeesten draait het natuurlijk vooral om het samen zijn en de gezelligheid. Maar de veiligheid is minstens zo belangrijk.

Om de veiligheidsrisico’s bij feesten en mogelijke overlast te beperken is in veel gevallen een evenementenvergunning nodig. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning zijn de politie, brandweer en de ambulancedienst betrokken. Op die manier zijn de hulpdiensten bekend met het feest en kunnen zij bij een eventuele calamiteit adequaat en snel handelen. Bovendien zorgt een vergunning er voor dat de organisator bekend is met de veiligheidsvoorschriften en de Drank- en Horecawet.

Dit jaar zijn er evenementenvergunningen afgegeven voor Oud- en nieuwfeesten in de Balleringhal van Westlandia in Naaldwijk en in Sportcentrum Vreeloo in De Lier.

Aanpak van vuurwerkoverlast in Maasland

Illegale feesten tijdens jaarwisseling zijn verboden

Feesten zonder evenementenvergunning zijn niet toegestaan. Bij feesten zonder vergunning zijn de hulpdiensten niet bekend met deze evenementen waardoor zij niet snel en adequaat kunnen handelen wanneer er iets misgaat. Ook zijn de veiligheidsrisico’s van het evenement/feest dan niet in beeld gebracht en wordt er alcohol geschonken zonder dat er een Drank- en Horecavergunning is verleend. Daarnaast loopt de organisator en/of eigenaar van de (bedrijfs)ruimte met een illegaal feest een extra risico. Bij schade aan (bedrijfs)ruimte en mensen keren verzekeringen namelijk niet uit.

Bij Illegale feesten zal handhavend worden opgetreden. Dit betekent dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. De boete kan oplopen tot € 20.750,-.

(Sport)kantines gesloten tijdens de jaarwisseling

Sportkantines mogen niet open zijn tijdens de jaarwisseling.

Spelregels rondom een feestelijke en veilige jaarwisseling in Westland

En hoe zit het met besloten feesten in de privésfeer?
Voor een besloten (familie)feest in de privésfeer/huiselijke kring is geen vergunning nodig. Een besloten (familie)feest is niet voor publiek toegankelijk. Het heeft de volgende kenmerken:

- de bezoekers kunnen alleen op persoonlijke uitnodiging komen, waardoor een beperkt aantal personen toegang hebben tot het feest.Voor het verkrijgen van de uitnodiging kan men zich vooraf niet inschrijven;
- de kring van genodigden staan in een direct verband met elkaar dat min of meer duurzaam is en niet op een toevallige gemeenschappelijkheid berust;
- de organisator kan te allen tijde een lijst van genodigden aanleveren;
- er is geen sprake van een commercieel karakter;
- kaarten mogen niet publiekelijk worden verkocht of op een andere manier een verplichte financiële bijdrage van de bezoeker worden gevraagd om toegang tot het besloten feest te krijgen;
- er wordt niet publiekelijk reclame voor het feest gemaakt;
- consumpties worden uitsluitend gratis verstrekt.

Melding bij besloten feest van meer dan 100 bezoekers

Een besloten feest is vergunningsvrij. Wel moet hiervan melding worden gemaakt bij de gemeente als het wordt georganiseerd in een bedrijfsruimte, of een ruimte die hier niet voor bedoeld is, en als er meer dan 100 bezoekers aanwezig zijn. Als er vooraf een melding is gemaakt, dan zijn de hulpdiensten bij eventuele calamiteiten op de hoogte van de activiteiten.