Tientallen miljoenen euro 's schade door koudegolf

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/02/2021 09:43 - Gewijzigd op 23/02/2021 10:08

Westlanden 23.02.2021 - Interpolis heeft een paar weken na de koudegolf ruim 500 schademeldingen vanuit de agrarische sector op de teller staan.

Dat heeft de verzekeraar maandag meegedeeld.

De schademeldingen kwamen uit het hele land. Het schadebedrag wordt na eerste inventarisatie door experts geraamd op ruim 40 miljoen. Na herverzekering resteert een schadelast voor Interpolis van 25 miljoen.

De landbouw en veehouderij had minder last, daarzijn circa 80 schademeldingen binnengekomen, goed voor ongeveer € 2 miljoen.

Waarschuwen helpt
De waarschuwing van Interpolis aan glastuinders om tijdig te starten met stoken en de schermen te openen werd op veel plekken overgenomen. Als gevolg van stuifsneeuw en wind hoopte de sneeuw zich toch snel op bij kassen met hoogteverschillen. De gevolgen waren soms forse schades aan kassen; constructies en ruiten. Ook gewassen zijn soms volledig verloren gegaan of hebben veel geleden onder te lage temperaturen door kapotte ruiten en de aanhoudende kou.

1 op de 8 glastuinbouwondernemers in Nederland is geraakt door het winterweer. Experts en specialistische taxateurs richten zich samen met de ondernemers in eerste instantie op herstel om zoveel mogelijk gewassen te redden. Dat doen zij in overleg met de glastuinbouwondernemer en de herstel- en bouwbedrijven. Zo werden vorige week noodwanden geplaatst en ruiten hersteld om verdere gewasschade te voorkomen.

Samenwerking
Het Verbond van verzekeraars heeft met het KNMI afspraken gemaakt voor verdere samenwerking in de toekomst. 'Door de data van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van het Verbond, kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden op veranderende weersextremen, maar ook inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen,' aldus directeur Weurding van het Verbond.