Tot 49 maanden celstraf voor inbraken in Den Haag en Westland

Rechtspraak.nl

Westland 22.05.2019 - Aan 9 verdachten zijn vandaag door het gerechtshof Den Haag gevangenisstraffen opgelegd voor het plegen van inbraken.

Het Haagse gerechtshof heeft 3 personen vrijgesproken van het plegen van inbraken. In deze strafzaak stond een groep van 12 jeugdigen/jongvolwassenen terecht die ervan verdacht werden in wisselende samenstelling veel inbraken te hebben gepleegd in de Haagse wijk Escamp en in het Westland.

Celstraffen geeist voor babbeltrucs bij bejaarden

Het gerechtshof Den Haag heeft gevangenisstraffen opgelegd van verschillende duur. De hoogte van de gevangenisstraf is afhankelijk van het aantal bewezen inbraken, de mate van betrokkenheid bij de criminele (jeugd)groep en de vraag of jeugdstrafrecht dan wel het volwassenen strafrecht van toepassing is. Van de 12 verdachten zijn 3 verdachten volledig vrijgesproken van de hen ten laste gelegde feiten.

De 4 belangrijkste meerderjarige verdachten hebben gevangenisstraffen opgelegd gekregen variërend tussen de 26 en 49 maanden. De andere verdachten, waarvan er 4 ten tijde van het plegen van de feiten minderjarig waren en waarop jeugdstrafrecht wordt toegepast, hebben gevangenisstraffen of jeugddetentie gekregen variërend tussen de 5 en 15 maanden. Bij het opleggen van de straffen is rekening gehouden met de lange duur van het proces. Hierdoor zijn de gevangenisstraffen lager uitgevallen dan anders het geval was geweest.

Bijzonder aan het onderzoek in deze strafzaak is de langdurige en intensieve samenwerking tussen een surveillance-team en een opsporingsteam. Op plaatsen waar veel overlast was en veel werd ingebroken, werd intensief gesurveilleerd en vonden controles plaats om de overlast te verminderen en zicht te krijgen op de leden van de jeugdgroepen. Deze kennis werd benut in het kader van het opsporingsonderzoek naar woninginbraken. De verdediging heeft het verweer gevoerd dat dit in strijd met het recht is geweest. Het hof heeft dit verweer verworpen.