Uitwerking avondklok voor het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/01/2021 18:26 - Gewijzigd op 22/01/2021 18:54

Westland 22.01.2021 - Het college van gemeente Westland heeft in verband met de avondklok die zaterdagavond ingaat, een brief verzonden naar de gemeenteraad

met de verdere uitwerking van deze maatregel.

'Geachte raad,

Vanaf zaterdag 23 januari a.s. geldt in Nederland een avondklok van 21.00 uur's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. ln deze brief informeren wij u over de uitwerking van deze landelijke maatregel in de gemeente Westland.

Naleving, handhaving en gedrag
Net als bij de andere coronamaatregelen ligt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de avondklok primair bij de samenleving zelf . Handhaving dient om het gewenste gedrag te ondersteunen. De handhaving vindt plaats door de politie, die daarvoor de benodigde voorbereidingen heeft getroffen. De focus van de politie ligt vanaf morgen op de avond en de nacht. Overdag gaat men naar een kernbezetting, waarbij noodhulp in elk geval is gegarandeerd.

Boa's
De focus van de boa's verschuift naar de dag. Waar mogelijk zullen zij de politie ondersteunen in hun taken. De boa's werken tot uiterlijk 20.00 uur en worden dus niet ingezet om te handhaven op de avondklok. Reden hiervoor is dat deze taak te ver verwijderd is van de oorspronkelijke taken en bevoegdheden van de boa's, die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid. Boa's zijn niet bevoegd bij overtreding van de avondklok een boete uit te schrijven.

Buurtpreventie De buurtpreventen zijn geen handhavers. Ook zij kunnen dus niet worden ingezet om de avondklok te handhaven. Aan hen wordt geen vrijstelling van de avondklok verleend, ook met het oog op hun eigen veiligheid.

Winkeltijden
Essentiële winkels, zoals drogisterijen, sluiten om 20.00 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten sluiten uiterlijk om 20.45 uur. Dit op basis van een ministeriële regeling Daarnaast is het zo dal nationaal goederenvervoer, waaronder ook stadslogistiek en bevoorrading, valt onder de geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen. Mits dit noodzakelijk ts tn de avonduren. Zie voor verdere informatie de website van de Rijksoverheid: www. rijksoverheid. nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 1 9/avondklok Gemeentelijke locaties

Voor alle gemeentelijke locaties geldt dat zij uiterlijk 20.00 uur hun deuren sluiten. Dit betekent dat de avondopenstelling van de balie kan worden gehandhaafd (maandag en donderdag tot 20.00 uur). Voor de inschrijfavonden (dinsdag- en woensdagavond) geldt dat deze zullen plaatsvinden tot 20.00 uur (voorheen tot 21 .00 uur). De dienstverlening kan dus, met een kleine aanpassing, gewoon doorgang vinden.

Bijeenkomsten van de raad buiten de sluitingstijden van het gemeentehuis zullen geheel vanuit huis plaatsvinden. Dat geldt dus ook voor het leiden en faciliteren van deze bijeenkomsten.

Tot slot
De avondklok is een zeer zware maatregel, die de bewegingsvrijheid van onze inwoners inperkt. Toch vertrouwen wij erop dat de inwoners van de gemeente Westland begrijpen waarom deze maatregel nodig is, waardoor de nalevingsbereidheid in beginsel hoog zal zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.'

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland.