Veel reacties meldpunt politie over nieuwe dienstvoertuigen

Erik van der Zalm

Westlanden 23.01.2019 - Honderden politieagenten hebben de afgelopen maand via het digitale meldpunt dienstvoertuigen van de NPB (Nederlandse Politiebond)

hun ongerustheid en klachten over de nieuwe politieauto’s en –motoren doorgegeven.

De afmetingen van de nieuwe dienstvoertuigen blijken menigeen zorgen te baren, ook op andere punten hebben politieagenten moeite met de nieuwe voertuigen. Ook de Nationale Politie meldde zich bij de Nederlandse Politiebond, maar dan met de vraag of zij de binnengekomen reacties wellicht mocht inzien om waar mogelijk de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

De NPB heeft het korps toegezegd de reacties zeer binnenkort geanonimiseerd te zullen doorspelen. De nieuwe voertuigen blijken namelijk niet goed bruikbaar voor bestuurders die kleiner zijn dan 1,65 meter of langer dan 1,96 meter. Politieagenten in deze categorieën vragen zich bezorgd af wat hen te wachten staat als alle oude voertuigen zijn vervangen door nieuwe modellen. Moeten ze daar dan toch gebruik van gaan maken, ondanks het fysieke ongemak? Dat betekent niet alleen een verhoogd risico op gewrichtsklachten, maar ook op onvoldoende bescherming bij een verkeersongeval tijdens bijvoorbeeld een achtervolging.

Onveilige werkplek
Worden politieagenten kleiner dan 1,65 meter en langer dan 1,96 meter verboden achter het stuur van de nieuwe dienstvoertuigen plaats te nemen? Zoals bekend is wordt een voertuig ook gezien als een werkplek. Het gevolg van zo’n verbod kan dus zijn dat een groep politieagenten straks van het ene op het andere moment niet langer beschikt over een passende en veilige werkplek.

Andere werkzaamheden Wat gebeurt er dan met deze politieagenten? Komen er aangepaste voertuigen? Worden zij geacht (in de tussentijd) alleen nog bureaudiensten en voetsurveillances te draaien