Veel vragen bij burgers over steekincident in Den Haag

Politiebericht

Den Haag 07.05.2018 - Voor het onderzoek naar het steekincident dat op 5 mei in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein plaatsvond is een TGO, Team Grootschalige Opsporing,

opgestart dat onder leiding van een officier van justitie de zaak onderzoekt. Dit ernstige incident heeft logischerwijs een grote impact gehad op omstanders. In de (sociale) media en onder buurtbewoners leven veel vragen. Hoewel er omwille van het onderzoekbelang op dit moment weinig informatie gedeeld kan worden, hecht de politie er waarde aan duiding te geven.

Hoe heeft de politie gehandeld?
Bij de politiemeldkamer kwam omstreeks 15.00 uur de melding dat op het Johanna Westerdijkplein drie mensen waren neergestoken door een man met een mes. Agenten waren binnen 6 minuten ter plaatse en zagen de man op straat. Zij benaderden hem met getrokken wapens en schoten hem in zijn been. Een arrestatieteam van de politie was inmiddels ook ter plaatse en hield de man aan. De hulpverlening aan de drie slachtoffers was inmiddels in volle gang. Een traumahelikopter bracht een mobiel medisch team ter plaatse.

Stijging dodelijke ongelukken met fietsen

De slachtoffers, een 21-jarige Zoetermeerder, een 41-jarige Hagenaar en een 31-jarige Hagenaar zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is eveneens naar het ziekenhuis vervoerd en is zo snel mogelijk verhoord. Het onderzoek naar de toedracht en het motief van de verdachte zijn direct gestart. De rijksrecherche zal op haar beurt onderzoek doen naar het schieten door de politie.

Waarom gebruikten jullie de term verward gedrag terwijl er drie mensen zijn neergestoken?
De politie heeft gemeld dat de man zowel bij de politie als bij hulpinstanties al langere tijd bekend was vanwege uitingen van verward gedrag. Of de man tijdens het incident verward was of uit specifieke motieven handelde, maakt deel uit van het onderzoek.

Er was sprake van een incident met gebruik van extreem geweld waarbij drie slachtoffers ernstig gewond zijn geraakt. Een verward persoon is een term die gebruikt wordt voor iemand die, al dan niet tijdelijk, verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Vandaar dat wij deze term hebben gebruikt.

Welke gegevens mag de politie vrijgeven over verdachten en slachtoffers?
De politie heeft te maken met privacy wetgeving. In individuele zaken is de politie zeer terughoudend om informatie zoals de etniciteit van verdachten te benoemen. Dit kan anders zijn als het activiteiten van criminele groeperingen betreft.

Waarom lijkt het alsof de politie terughoudend is met het geven van informatie?
De politie baseert zich op feiten, niet op aannames of emoties. Zo lang een onderzoek nog loopt, is speculeren over achtergronden en mogelijke motieven voorbarig. In een onderzoek worden alle mogelijkheden en scenario’s open gelaten. Daarop vooruitlopen door tussentijds bevindingen te delen, zou prematuur zijn en een onderzoek zelfs kunnen schaden.

Ontkent de politie dat het gaat om een aanslag?
In de (sociale) media is gesuggereerd dat de politie heeft gezegd dat er geen sprake zou zijn van een aanslag. In haar berichtgeving gaf de politie aan dat ‘de betrokken man wordt verhoord over zijn motief en de achtergronden van het incident’. Daarnaast is gemeld dat er uitvoerig onderzoek plaatsvindt naar de achtergronden van de verdachte zelf en dat alle verbale uitingen van de man worden meegenomen in het onderzoek. Daarmee heeft de politie aangegeven dat er onderzoek nodig is om te kunnen concluderen wat de motivatie van de man was om tot zijn daad over te gaan. Dit onderzoek is nog steeds gaande waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s. Het is voorbarig om nu conclusies te trekken.

Is dit een aanslag?
De politie baseert zich op feiten, niet op aannames of emoties. Zo lang het onderzoek nog in volle gang is, is speculeren over de achtergronden en over het mogelijke motief te vroeg. Alle mogelijkheden en scenario’s staan nog open. Daarop vooruitlopen door nu al tussentijdse bevindingen te delen, zou prematuur zijn en het onderzoek zelfs kunnen schaden.

Wat heeft de verdachte verklaard?
Het onderzoek loopt onder leiding van het Openbaar Ministerie. Deze vraag kan de politie mede daarom dan ook niet beantwoorden.

Wat onderzoekt de politie allemaal?
Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven wordt de verdachte verhoord. Ook wordt gekeken naar zijn achtergrond. Daarnaast heeft er onderzoek in de woning plaatsgevonden. Omwille van het onderzoeksbelang kan de politie niet gedetailleerd ingaan op de inhoud van het onderzoek.

Hoe gaat het met de slachtoffers?
De slachtoffers zijn alle drie ernstig gewond maar op dit moment buiten levensgevaar. Ze liggen nog in het ziekenhuis.

Schreeuwde de man Allahu Akbar?
Diverse omstanders en de media geven aan dat de man, nadat hij was neergeschoten, Allahu Akbar schreeuwde. De politie heeft getuigen gehoord en filmmateriaal verzameld. Alle verbale uitingen die door de man gedaan zijn maken deel uit van het onderzoek.

Is er hulp voor getuigen?
We begrijpen dat dit incident grote indruk heeft gemaakt op omstanders. Slachtofferhulp Nederland heeft zaterdagmiddag getuigen opgevangen. Mensen die nog geen contact hebben gehad met Slachtofferhulp maar wel behoefte hebben aan opvang, kunnen contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844.

Ik heb camerabeelden van het steekincident, waar kan ik die naartoe sturen? De recherche is op zoek naar beelden van vlak voor, tijdens of direct na het steekincident. Mensen met beelden kunnen deze uploaden via het tipformulier op Politie.nl. Klik hier voor de link naar het formulier.

Wanneer maken jullie meer bekend? Op dit moment kunnen vanwege het onderzoeksbelang geen nadere details worden prijsgegeven. Het Openbaar Ministerie en de politie streven ernaar zodra het onderzoek dat toelaat meer informatie bekend te maken. Dit doen we via ons Twitter account (@pol_denhaag) en via Politie.nl. Na de voorgeleiding van de verdachte aan een rechter-commissaris, ligt de woordvoering bij het Openbaar Ministerie in Den Haag.