Witte Kruis verzorgt ook komende vijf jaar vervoer huisartsen

Hendri Beltman woordvoerder Witte Kruis

Westland 23.06.2015 - Mobiele zorgverlener Witte Kruis en directies van de huisartsenposten in Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam), Delft en Westland

(Naaldwijk) hebben dinsdag 23 juni in Den Haag symbolisch de verlenging van de contracten van het huisartsenvervoer ondertekend.

Witte Kruis gaat ook de komende vijf jaar dit belangrijke vervoer verzorgen. Daar is Witte Kruis enorm trots op.

Huisartsenposten en het bijbehorende vervoer van de arts, zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden in het zorglandschap. Ze voldoen aan een behoefte om ook buiten kantooruren hulp te kunnen verlenen waarbij meestal geen ambulance nodig is qua urgentie. Maar de vraag om medische hulp is wel urgent genoeg voor directe hulp of soms ter vervanging van een ambulance.

Mede door het verdwijnen van de spoedeisende hulpposten op sommige plaatsen heeft de huisartsenpost een nog prominentere plek gekregen. Patiënten komen op werkdagen ’s avonds en s nachts en in de weekeinden dag en nacht en op feestdagen naar de huisartsenposten (HAP) toe óf de arts rijdt visites. In dat laatste geval zijn de HAP-chauffeurs van belang.

De HAP-chauffeurs hebben een speciale opleiding gevolgd voor het rijden van spoedritten. Ze hebben de scholing medisch assisteren doorlopen, hebben een EHBO-diploma, kunnen reanimeren, met een AED omgaan en kunnen de arts helpen om tijdens een visite de rust te laten terugkeren als bij familie en eventuele omstanders de emoties soms wat te hoog oplopen.

Voor de drie huisartsenposten zijn in totaal 15 chauffeurs beschikbaar.