Aangepaste dienstregeling buslijnen op 3 januari 2021

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/11/2020 09:13 - Gewijzigd op 27/11/2020 10:12

Westlanden 27.11.2020 - Op 3 januari 2021 verandert de dienstregeling van de meeste buslijnen in regio Haaglanden.

Door Corona is het aantal reizigers in het openbaar vervoer sterk gedaald. Ook in 2021 zal het aantal reizigers ver achterblijven in vergelijking met de situatie vóór Corona. Vervoerbedrijven passen hun dienstregeling daarom aan. Ook in Haaglanden wordt per 3 januari met een afgeslankte dienstregeling gestart.

De aanpassingen zijn noodzakelijk, omdat minder reizigers leidt tot minder inkomsten voor vervoerders. De aanpassingen zijn daarnaast ook mogelijk, omdat er veel minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. In de praktijk betekent dit vooral dat er minder vaak een bus rijdt op lijnen met (nu nog) hoge frequenties. Daarnaast vervalt het traject Delft – Airport Rotterdam Den Haag van lijn 37 net als de gehele lijn 74. De lijnen 32, 42 en 46 rijden een andere route; alleen lijn 50 rijdt nog maar in de spits. De lijnen 44, 53 144 en 284 zullen niet wijzigen.

Achtergrond
In 2020 heeft de Rijksoverheid de OV-bedrijven deels gecompenseerd voor de lagere inkomsten uit kaartverkoop. Het OV kon daardoor blijven rijden, maar vervoerders bleven wel met een fors verlies zitten. Om te voorkomen dat dit in 2021 opnieuw gebeurt, is afgesproken dat vervoerders in 2021 hun kosten reduceren, onder meer door minder bussen te laten rijden.

De aanpassingen worden doorgevoerd in goed overleg met de opdrachtgever Metropool Rotterdam Den Haag. Daarbij is gekozen voor maatregelen die reizigers zoveel mogelijk ontzien. Belangrijke verbindingen blijven zoveel mogelijk intact. De vervoersbedrijven rekenen erop dat reizigers begrip zullen hebben voor deze noodzakelijke aanpassingen. Zij hopen dat deze crisissituatie weer snel voorbij is, dat het aantal reizigers dan weer toeneemt en de dienstverlening weer kan worden uitgebreid.