Aanleg Rotterdamsebaan: Werkzaamheden A4 knooppunt Ypenburg

Rijkswaterstaat

Den Haag 31.07.2016 - In de maand augustus zijn er drie weekenden ’s nachts werkzaamheden gepland op knooppunt Ypenburg. Het gaat om werkzaamheden

ten behoeve van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Deze nieuwe weg gaat op drie plekken onder de huidige Rijksweg door. Voorafgaand aan de bouw van de Rotterdamsebaan wordt met behulp van sonderingen en boringen bodemonderzoek gedaan. Tijdens de werkzaamheden blijven er steeds 1 of meer rijstroken open voor het verkeer om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Rotterdamsebaan

De komende jaren legt de gemeente Den Haag de Rotterdamsebaan aan. Dit wordt de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Onderdeel van het project is de bouw van een verdiepte bak in knooppunt Ypenburg. Via deze verdiepte ligging kan het verkeer vanuit knooppunt Ypenburg in 2020 de Victory Boogie Woogietunnel inrijden.

Werkzaamheden en verwachte hinder

De werkzaamheden vinden plaats op vrijdag- en zaterdagnacht in de weekenden van:

Vrijdag 5 augustus tot en met zondag 7 augustus
Vrijdag 12 augustus tot en met zondag 14 augustus
Vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus

Hoewel het verkeer kan doorstromen over minstens één rijstrook is soms sprake van afsluiting van een toerit, afrit of verbindingsweg. In dat geval wordt de omleidingsroute met borden aangegeven. De verwachte hinder voor de weggebruiker is minimaal. Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u kijken op de website van de Rotterdamsebaan. Meer informatie is ook te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002.