Automobilisten negeren massaal snelheidsbeperking

Politiebericht

De Lier 27.03.2014 - Vanwege werkzaamheden op de Burgemeester van Doornlaan en de Burgemeester van der Goeslaan (N223) heeft de provincie Zuid Holland...

snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld.Ondanks de waarschuwingsborden die automobilisten wijzen op deze beperkingen worden die fors overschreden.Wegmedewerkers klaagden over te hard rijdende automobilisten. De politie controleert met enige regelmatigheid de snelheid van het voorbij rijdende verkeer.

Ondanks eerdere waarschuwingen, waarschuwingsborden en eerdere controles blijkt dat nog te veel automobilisten te hard rijden.

De snelheid is gedurende de werkzaamheden teruggebracht van 80 km/u naar 50/u per uur. De controles die de afgelopen weken zijn uitgevoerd laten zien dat gemiddeld 25 % van de passerende automobilisten te hard rijdt. De controles zullen ook de komende periode doorgaan tot de werkzaamheden zijn afgerond.