Dag van de Bouw goed bezocht bij verlengde A4

Erik van der Zalm, gemeente Midden Delfland

Schiedam 14.06.2015 - Zaterdag 13 juni kwamen 90.000 bezoekers naar de Dag van de Bouw. Op 175 locaties die open

waren konden vele bezoekers goed zien wat er allemaal in huis was.

Op de bouwplaats van de A4 tussen Delft en Schiedam kon het publiek over het tracé van de A4 lopen. Er kon een kijkje in de tunnel worden genomen waar over een paar maanden het verkeer over een lengte van 2 kilometer doorheen raast.

Tijdens de Dag van de Bouw is het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend, mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 oversteken, het is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth.’ 

Bezoekers konden meer informatie krijgen over de werkwijzen van bedrijven, maar kinderen vonden het vooral leuk om eens achter het stuur van een vrachtwagen of wegenbouwmachines te kruipen. Meer foto 's van de Open dag staan op facebook

Grootste eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam geopend

Het Midden-Delfland gebied heeft weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied door het eco-aquaduct op de A4 Delft-Schiedam. Dit is een ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen daarmee gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken. Tijdens ‘Dag van de Bouw’ werd het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend.

Landschappelijke inpassing

Het eco-aquaduct is een toonaangevend voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de nieuwe rijksweg in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Wethouder Midden-Delfland beleid, Govert van Oord: "Dit is een van de maatregelen die maken dat Midden-Delfland, weliswaar aangetast, toch een toekomst heeft en houdt als kwaliteitslandschap voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Want behalve infrastructuur heeft dit stedelijk gebied ook 'longen' nodig."

Groene infrastructuur

Het eco-aquaduct bestaat uit 4 verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppad, modderkruipers en vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het eco-aquaduct kunnen dieren zich makkelijke verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven.  Naast een mooie verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied van mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct wandelen via vlonders en bruggen. 

Succesvolle ‘Dag van de Bouw’

Aannemerscombinatie A4all, IODS partners en Rijkswaterstaat kijken terug op een succesvolle Dag van de Bouw. Zaterdag kwamen maar liefst ruim 3000 bezoekers. Zo namen bezoekers een kijkje in de landtunnel, gingen op de foto met het groot materieel en gaven medewerkers van alle partners tekst en uitleg bij het bouwproject en de impact voor de omgeving.