Dijkweg omstreeks 11 juli open voor al het verkeer

Gemeente Westland

Naaldwijk 10.06.2016 - Omstreeks 11 juli as zijn alle werkzaamheden afgerond en wordt de Dijkweg geopend voor al het verkeer. De aannemer verwacht dan

klaar te zijn met de aanleg van de nieuwe brug en het asfalteren van de rijweg. Voetgangers en fietsers kunnen al vanaf 4 juli over de Dijkweg.

De werkzaamheden aan de brug, de kabels en leidingen rondom de brug en de riolering worden de komende weken afgerond. Daarna starten de asfalteringswerkzaamheden en wordt het bouwterrein opgeruimd.

Informatie Voor informatie over het project en de voortgang vindt u bij de wegwerkzaamheden.