Eerste verkeerslicht in Maasland

Erik van der Zalm

Maasland 13.06.2016 - Ze bestaan nog, dorpen zonder een enkel verkeerslicht. Een kruising in het dorp Maasland is in de loop

der jaren echter zo druk geworden tijdens werkdagen, dat het eigenlijk niet meer anders kan. Vooral voor fietsers komt de verkeersveiligheid in het geding op de kruising Oude Veiling-Kerkweg.

En alternatieven om deze kruising veiliger te maken, zijn er niet. Daarom begint na de zomervakantie, eind augustus, een proefproject met verkeerslichten.

Dus mocht het eenzame stoplicht geen verbetering zijn, kan het maar zo gebeuren dat Maasland weer een dorp zonder stoplicht wordt. Het eerste verkeerslicht in Maasland komt dus te staan op de route Oude Veiling-Kerkweg.