En zo ziet de verbreding van de N213 eruit

Provincie Zuid Holland

Honselersdijk 14.08.2019 - Provincie Zuid-Holland startte op 12 augustus 2019 met werkzaamheden aan de N213. Het weggedeelte vanaf de Middel Broekweg

tot en met de kruising Dijkweg wordt verbreed naar 2 x 2 rijstroken. Daarnaast vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit zorgt voor hinder voor weg- en fietsverkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2020 afgerond.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan gas-, water- en elektriciteitsleidingen langs de N213 uitgevoerd. Nu is het zover dat de aannemer van het wegenwerk gaat starten.

Wat houden de werkzaamheden in?

Kruispunt Dijkweg

Het weggedeelte vanaf de Middel Broekweg tot en met de kruising Dijkweg wordt verbreed naar 2 x 2 rijstroken. Daarmee wordt vooral de capaciteit van het kruispunt Dijkweg vergroot voor een betere afwikkeling van het verkeer. Dit kruispunt veroorzaakt op dit moment het meeste oponthoud. Langs dit weggedeelte worden de bestaande geluidschermen vervangen door hogere schermen.

Rotonde Bosweg
Bij de rotonde Bosweg wordt een fietstunnel gebouwd en komt een extra aansluiting voor de ontsluiting van het gebied Elsenbos.

Groot onderhoud
Er vindt ook groot onderhoud plaats tussen de kruising met de Dijkweg en de kruising met de N211 (Monsterseweg). Daarbij wordt het asfalt vernieuwd. Langs de Nieuwevaart komt een geleiderail en wordt de damwand vervangen.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2020 afgerond.

Gevolgen voor het fietsverkeer

Met de werkzaamheden verandert de verkeerssituatie voor fietsers rond het Lentiz Floracollege. Het fietspad aan de oostzijde van de N213 wordt verlegd om ruimte te maken voor de verbreding. De fietsoversteken aan de zuid- en westzijde van het kruispunt Dijkweg verdwijnen. Dat is nodig om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Fietsers naar het Lentiz Floracollege moeten voortaan gebruikmaken van de brug over de vaart bij de Dreeslaan. De bestaande oversteken worden vanaf 12 augustus afgesloten. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden de fietsers geholpen door verkeersbegeleiders.