Ernstige verkeershinder door landelijke actie politie

Rijkswaterstaat

Westlanden 22.04.2015 - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers vandaag rekening te houden met ernstige hinder op de snelwegen vanwege acties van de politie.

De aangekondigde actie - in estafettevorm van Groningen naar Limburg - kan met name in de loop van de middag rond Rotterdam en tijdens de avondspits in Noord-Brabant veel vertraging opleveren. Tijdens de ochtendspits moeten weggebruikers in het noorden al rekening houden met extra reistijd.

Rijkswaterstaat verwacht meer hinder dan bij eerdere acties, omdat de politie nu ook tijdens de ochtend- én avondspits langzaam-aan-acties houdt. De actievoerders hebben aangekondigd in colonne in dienstvoertuigen met een lage snelheid over de hele breedte van de rijbaan te gaan rijden. Weggebruikers moeten op de routes rekening houden met continue files van 3 tot 5 kilometer met daar bovenop met name in de avondspits nog extra oponthoud.

Extra reistijd

Weggebruikers in Noord-Nederland die woensdagmorgen naar de Randstad willen, moeten rekening houden met veel langere reistijden als ze achter een colonne van de politie rijden. De acties beginnen ’s ochtends om 07.00 uur in Groningen en waaieren richting de Randstad uit via de A7 (over de Afsluitdijk), A6 (Flevoland) en de A28 (Overijssel). De verwachting is dat in de loop van de middag het verkeer rond Rotterdam in zuidelijke richting (op de A4, A13, A20 en A16) veel hinder zal ondervinden van de acties. In de avondspits wordt ernstige hinder verwacht op de A58 richting Tilburg en Eindhoven en op de A2 tussen Eindhoven en Weert.

Weggebruikers krijgen het dringende advies de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. 

Doorstroming en veiligheid

Voor Rijkswaterstaat hebben veiligheid van weggebruikers en doorstroming van het verkeer prioriteit. Rijkswaterstaat heeft de actievoerders daarom opnieuw opgeroepen buiten de spits actie te voeren, minimaal 70 km/u te rijden, één rijstrook voor de actie te gebruiken en niet te stoppen op de rijbaan of blokkades op te werpen.

Rijkswaterstaat zet woensdag extra weginspecteurs in om weggebruikers te attenderen op (onverwachte) files als gevolg van de acties en om sneller bij eventuele incidenten aanwezig te kunnen zijn. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten.