Ernstige verkeershinder in 2013

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2013 16:17 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Westland 05.02.2013 - Dit jaar staan er veel wegwerkzaamheden op de planning die voor ernstige verkeershinder kunnen zorgen. De wegwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Westland te kunnen waarborgen.  

Het gaat hier om projecten van de provincie Zuid Holland, gemeente Westland en Westland Infra. Daarnaast is gemeente Den Haag actief op grensgebieden van Westland.

In het kader van verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden er op diverse plekken in Westland oude bruggen vervangen, groot onderhoud gepleegd en vinden er reconstructie werkzaamheden plaats. Om aan de energievraag te kunnen blijven voldoen en de gaslevering te waarborgen, vervangt Westland Infra haar gas- en elektra leidingen.

 

Poeldijk - N211 Nieuweweg. Gemeente Den Haag vervangt de Leugenbrug. Werkzaamheden vinden plaats tussen april en augustus. Verkeer wordt met een 1-richting maatregel langs het werk geleid. Verkeer komend vanuit Den Haag wordt omgeleid.

Monster/Poeldijk - N211 Monsterseweg Provincie Zuid Holland vervangt de Musschenheulbrug in de N211. De Monsterseweg moet ter hoogte van de brug ter hoogte van De Poel 12 weken worden afgesloten. Westland Infra moet vooruitlopend tussen april en juni werkzaamheden aan kabels & leidingen uitvoeren met veel verkeershinder.

Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit en vervangt de Vlotvaart- en Arendsduinbrug, Verkeer wordt met hinder langs het werk geleid. Nachtelijke en weekendafsluitingen in mei-juni.

Wateringen - N464 Wateringseweg Provincie Zuid Holland voert groot onderhoud uit aan Wateringseweg. Gelijktijdig met aanbrengen geluidsarm asfalt en aanpassingen vanwege bouw werkzaamheden Uithof. Er vind afstemming plaats met gemeente Den Haag om werkzaamheden Poeldijkseweg te combineren.

Naaldwijk - Geestweg Hoogheemraadschap en ontwikkelaar Woerdblok CV moeten een duiker vervangen. Hiervoor moet de Geestweg 6 weken geheel worden afgesloten.

Naaldwijk - Kruisbroekweg Gemeente Westland vervangt een geluidsscherm. De Kruisbroekweg, rijrichting Secretaris Verhoeffweg – Galgeweg wordt gedurende 3 weken in tussen juni en juli afgesloten.

Naaldwijk/Honselersdijk - Middel Broekweg Westland Infra moet een zware elektriciteitskabel vervangen tussen Trafostation De Lier en Flora Holland. Op de Middel Broekweg tussen de N213 en Molenweg wordt gedurende 3 weken tussen maart en april eenrichtingsverkeer ingesteld

Honselersdijk - Molenlaan Gemeente Westland vervangt de riolering in de Burgemeesterswijk. De Molenlaan dient tussen Maart en Juli 2 weken geheel te worden afgesloten.

Honselersdijk - Mariëndijk Gemeente Westland voert onderhoud uit en verbeterd de fietsveiligheid op de Mariëndijk. De Mariëndijk dient tussen juni en augustus 3 weken geheel te worden afgesloten.