Fietspad Kasteelweg op de schop vanwege aanleg warmtenet

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/09/2019 07:33 - Gewijzigd op 03/09/2019 07:44

De Lier 03.09.2019 - Ruim 2 kilometer aan warmteleidingen wordt het komende half jaar in Naaldwijk en De Lier aangelegd als uitbreiding van het warmtenet Trias Westland.

Het tracé loopt over de Kasteelweg tot aan de Wollebrand en wordt vanaf september tot aan december 2019 gefaseerd aangelegd. De werkzaamheden worden gecombineerd met de geplande herinrichting van de Kasteelweg om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Omleidingsroute
Vanwege de werkzaamheden worden (delen van) wegen, fiets- of voetpaden of terreinen afgesloten voor verkeer en/of omleidingsroutes ingericht. Deze zijn met verkeersborden aangegeven. Trias Westland streeft ernaar om de periode van gewijzigde verkeerssituaties steeds zo kort mogelijk te houden.

Aansluiten van deelnemers
De werkzaamheden aan de Kasteelweg worden uitgevoerd om de volgende deelnemers aan te kunnen sluiten op Trias Westland. Aannemer A.Hak voert in samenwerking met Welvreugd de aanlegwerkzaamheden uit. Alle direct aangrenzende bedrijven voor de eerste fase zijn geïnformeerd.