Fietstunnel aan de Lange Broekweg in gebruik genomen

Provincie Zuid Holland

Naaldwijk 05.09.2019 - Irma Kenter (Provincie Zuid-Holland) en wethouder Karin Zwinkels (gemeente Westland) hebben op 5 september de nieuwe fietstunnel

aan de Lange Broekweg in De Lier feestelijk in gebruik genomen.

De N222 is een belangrijke ontsluitingsweg tussen Naaldwijk en de A4. Door de aanwezigheid van Royal Flora Holland maakt naast het autoverkeer ook veel vrachtverkeer gebruik van deze verbinding.

 

De gerealiseerde werkzaamheden op een rij:

- Aansluiting Westlandroute op Veilingroute en Lange Broekweg.
- Verdubbeling van de Veilingroute tussen de Middel Broekweg en de aansluiting op de Westlandroute.
- Extra aansluiting rotonde Jupiter naar het World Horti Center.
- Reconstructie aansluiting veilingterrein Royal Flora Holland met Middel Broekweg.
- Bouw van fietstunnel Jupiter onder de Veilingroute.
- Bouw van fietstunnel Lange Broekweg onder Westlandroute.

Geschiedenis

Het 3-in-1 project heeft gezorgd voor betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Westland. Onderdeel van dit project was de aanleg van de Westlandroute (N222), een nieuwe verbindingsweg tussen de N213 (Burgemeester Elsenweg) en de N465 (Veilingroute). De aansluiting van de Westlandroute op de N465 en de Lange Broekweg is onlangs gerealiseerd. De nieuwe fietstunnel loopt onder de Westlandroute door.

Duurzaamheid

De provincie Zuid-Holland geeft door middel van pilots vorm aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Bij het project N222 is 30% CO2 uitstoot bespaard. Er is speciaal asfalt (lynpave) gebruikt. Het lynpave-asfalt heeft een toevoeging van plantaardige lijnolie. Hierdoor wordt het asfalt sterker en is minder gevoelig voor veroudering. De lijnolie vervangt een deel van de bitumen en zorgt hierdoor voor de CO2 besparing. Het lynpave-asfalt is overal in de onderlagen toegepast.

Langs de N222 wordt fijnstof afgevangen. Op het geluidsscherm tussen rotonde Jupiter en de nieuwe kruising worden 16 fijnstof reducerende, balkvormige systemen geplaatst. Met een elektrostatisch principe wordt de fijnstof met weinig energie (18 Watt per systeem) afgevangen. Het gaat hier om een proef.

In fietstunnel Jupiter wordt in de deklaag anti-vries asfalt aangebracht waardoor in de winter minder gestrooid hoeft te worden. Minder strooien betekent minder CO2 uitstoot. Dit asfalt ligt ook op de fietsverbinding ‘De Snelbinder’ op het Vlietpolderplein.

Een ander voorbeeld van duurzaamheid in Westland is de weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk, die energie opwekt. Ook werken provincie en gemeente mee aan de Triasboring naar aardwarmte waarmee kassen kunnen worden verwarmd.

Werkzaamheden in de buurt

De Zwaansheulbrug te Honselersdijk is aan vervanging toe. De brug, die onderdeel uitmaakt van de Middel Broekweg en die het water ‘de Strijp’ overbrugt, is in 1938 gebouwd. Uit berekeningen is gebleken dat het kunstwerk niet meer voldoet aan de huidige technische en verkeersveilige eisen. De werkzaamheden starten in oktober 2019 en zijn in februari 2020 afgerond.

De N213 wordt gereconstrueerd. Het gaat om het gedeelte tussen de Middel Broekweg en de Dijkweg. In augustus 2019 zijn de eerste werkzaamheden gestart. Net als bij de reconstructie van de N222 is ook voor de reconstructie van de N213 een samenwerkingsovereenkomst met Royal FloraHolland gesloten.

Meer foto 's van de feestelijke opening aan de Lange Broekweg staan op facebook.