Gevaarlijke rijomstandigheden door zware windstoten

door Rijkswaterstaat

Westlanden 05.12.2013 - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor gevaarlijke tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden...

als gevolg van zeer zware windstoten tijdens de donderdagmiddag- en avondspits. De verwachting is dat vanwege Sinterklaasavond de avondspits eerder begint en door de weersomstandigheden drukker zal zijn dan normaal.

Weggebruikers dienen rekening te houden met hinder door onverwachte obstakels op de weg zoals omgewaaide verkeersborden of afgebroken takken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de actuele situatie op de weg en de weersverwachting goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden.

De verwachting is dat het verkeer in met name Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland overlast zal ondervinden van de zware storm.

Vrachtverkeer

Ook het vrachtverkeer wordt geadviseerd extra alert te zijn. Vooral lege vrachtwagens en aanhangers kunnen hinder ondervinden op viaducten en dijken.

Alertheid Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat houdt bijzondere situaties zoals wegwerkzaamheden nauwlettend in de gaten. Indien nodig zet Rijkswaterstaat extra weginspecteurs in om bijvoorbeeld ongevallen snel af te handelen en objecten van de weg te halen.