Gladheidsbestrijding in het Westland

Gemeente Westland

Westland 24.10.2015 - Sneeuw, hagel, ijzel, opvriezen....zodra de winter komt, kan het weer glad worden op de wegen.

Gemeente Westland heeft de taak te zorgen voor goede en veilige wegen. Die taak vraagt in de winter bij gladheid extra aandacht. Daarom is het nodig een gladheidbestrijdingsplan te hebben. Hierin kunt u alles lezen wat de gemeente doet als het glad is op de weg.

Waar en wanneer wordt er gestrooid?

Zodra het weerbureau gladheid verwacht gaan strooiwagens aan de slag. De gemeente strooit dan de belangrijkste wegen met nat zout om te voorkomen dat de wegen glad worden. De gemeente stemt de strooiroutes af met de Provincie Zuid Holland en omliggende gemeenten. Hiermee willen we voorkomen dat u als weggebruiker wordt verrast door een gladde weg.

Beperkt strooien in Westlanden door tekort aan zout

Strooien bij zware, aanhoudende sneeuwval

Bij zware, aanhoudende sneeuwval worden ook sneeuwploegen ingezet. Het werken met sneeuwploegen neemt meer tijd in beslag dan alleen strooien. Deze sneeuwploegen worden daarom alleen ingezet op de grote doorgaande verbindingswegen en (brom)fietspaden. Bij sneeuw worden ook mensen ingezet om sneeuw te ruimen op stoepen, oversteekplaatsen en om kolken vrij te maken. Na de dooiperiode en bij droog weer worden de straatgoten geveegd. Dit om te voorkomen dat putten en riolen verstopt raken.

Eigen verantwoording

Tenslotte willen wij u er nog op wijzen dat u als weggebruiker ook zelf rekening moet houden met de weersomstandigheden en de begaanbaarheid van de wegen. Houdt u er rekening mee dat u eventueel vroeger de deur uitgaat en rustiger moet rijden, aangezien het plaatselijk toch nog glad kan zijn door extreem weer. Bovendien kunnen we niet alle wegen strooien