Groot onderhoud aan Grote Woerdlaan en Zwartendijk

Gemeente Westland

Naaldwijk 25.03.2014 - In opdracht van de Gemeente Westland voert aannemersbedrijf Gebroeders Van Kessel van 31maart tot eind Augustus 2014 het ‘Groot Onderhoud aan de wegen Grote Woerdlaan en Zwartendijk’ uit.

Werkzaamheden

Over de gehele lengte vanaf de rotonde Bosweg in Naaldwijk tot aan de kruising met Emmastraat bij Monster wordt het asfalt van de rijbaan vervangen. Alle fietspaden krijgen nieuwe rode tegels. De verlichting wordt vernieuwd en langs de sloot wordt beschoeiing aangebracht.

De indeling van de weg verandert niet. Het wegbeeld blijft zoals dat nu is. Het wegdek tussen de Gantel en de Emmastraat komt circa 10 centimeter hoger te liggen dan in de bestaande situatie. Dit hoogteverschil wordt grotendeels opgevangen in de fietspaden. Daar waar nodig zal in overleg met de perceeleigenaren een gedeelte van de inrit worden aangepast. 

In het kader van het project “School-thuis routes” worden veiliger oversteken voor fietsers gerealiseerd. Hiervoor zullen zichtbare aanpassingen worden gedaan aan de kruispunten ‘Dortlaan, Grote Achterweg en Kleine Achterweg’. De maximum snelheid voor het autoverkeer blijft ongewijzigd.

Bereikbaarheid

Voor de veiligheid van fietsers en de aannemer is tijdens de werkzaamheden een werkvak afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De percelen langs de Zwartendijk en Grote Woerdlaan blijven tijdens de werkzaamheden via één kant bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ditzelfde geldt voor aanliggende wegen: Kleine Achterweg, Rijnsburgerweg, Zuidgeestlaan en Assendelftlaan.

Planning per fase

De weg tussen kruising Poeldijkseweg/Emmastraat in Monster en rotonde Bosweg in Naaldwijk is ruim 2,5 kilometer lang. Om duidelijk aan te geven waar  gewerkt wordt, is het project ingedeeld in vijf fasen: 1 tot en met 5.

Fase 1 – April – Rotonde Bosweg tot Grote Achterweg

Fase 2 – Mei   – Grote Achterweg tot en met eerste inrit Dortlaan

Fase 3 – Juni  – Dortlaan tot rotonde De Poel  

Fase 4 – Juli   – vanaf rotonde De Poel tot kruising Emmastraat 

Fase 5 – Augustus – Rotonde De Poel

 

Verkeer en omleidingen

  • Doorgaand verkeer word omgeleid via Poeldijkseweg / Emmastraat (N211) en Nieuweweg (N213).
  • Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid
  • Voor hulpdiensten zijn woningen en bedrijven altijd bereikbaar

 

Actuele informatie

Het groot onderhoud aan de Zwartendijk en Grote Woerdlaan geeft overlast voor het doorgaand verkeer vanuit de omliggende dorpskernen: Monster en Naaldwijk, maar ook ’s-Gravenzande en Hoek van Holland. Om de weggebruikers zo volledig mogelijk te informeren zijn er verschillende communicatiemiddelen die zij kunnen raadplegen.

 

Actuele informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de projectpagina ‘Groot onderhoud Zwartendijk en Grote Woerdlaan’ op de website: www.140174.nl

Door u op deze projectpagina aan te melden voor de digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden en bereikbaarheid per fase.

Volg ons via Twitter @GOzwartendijk of Facebook /GOzwartendijk

           

Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen de startdatum en de duur en van de werkzaamheden verstoren. Actuele informatie over werkzaamheden in Gemeente Westland kunt u vinden op www.bereikbaarwestland.nl