Herinrichting Reinier de Graafweg maandag van start

Gemeente Delft

Delft 27.08.2019 - De herinrichting van de Reinier de Graafweg begint op maandag 2 september 2019. Vanaf dan is voor de eerste fase van werkzaamheden

de Jan Thoméelaan afgesloten voor alle verkeer.

Omgeleid

Gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en voetgangers worden omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes. De buslijnen die over de Reinier de Graafweg rijden, blijven dezelfde routes aanhouden. De ingangen van het Reinier de Graaf ziekenhuis blijven toegankelijk. Waar nodig zet de aannemer verkeersregelaars in om een veilige toegang tot het ziekenhuis te garanderen.

Planning

Deze week worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er worden 79 bomen gekapt; daar komen in de winter van 2020-2021 90 bomen voor terug. De herinrichting van de Reinier de Graafweg wordt in opdracht van de gemeente Delft uitgevoerd door Boskalis. De afgelopen maanden heeft de aannemer de planning van de werkzaamheden met de omgeving afgestemd en toegelicht. Naar verwachting is de Reinier de Graafweg in de zomer van 2020 klaar.

Vlotte verbinding

De herinrichting van de Reinier de Graafweg zorgt voor een veilige en vlotte verbinding tussen Delft-west met het centrum, verbindt de A4 met het Reinier de Graaf ziekenhuis en maak het centrum van Den Hoorn autoluwer. Na de herinrichting rijdt verkeer via de Reinier de Graafweg en Hooipolderweg (Midden Delfland) van en naar Delft. Doorgaand verkeer door het centrum Den Hoorn, de Woudseweg en Hoornseweg behoort dan tot het verleden.

Bermen

De weg wordt voorzien van een vrij liggende openbaar-vervoerbaan en een vrij liggend fietspad. Om het verkeer goed te laten doorstromen, worden kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties. De verschillende verkeersstromen worden met elkaar gescheiden door bermen met bomen.

Inloopspreekuur

Op woensdag 4 september van 16.00 tot 17.00 uur organiseert aannemer Boskalis een inloopspreekuur in de bouwkeet. De bouwkeet staat op de parkeerplaats ten oosten van het Mozartpad. Het inloopspreekuur vindt vanaf 4 september elke week plaats.

Kijk voor de fasering van de werkzaamheden, omleidingsroutes, het ontwerp van de herinrichting en een video over de toekomstige Reinier de Graafweg hier.